Kansainvälisten työskentelytietojen ilmoittaminen tulorekisteriin ja muut työnantajamenettelyt

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Tässä verkkokoulutuksessa vahvistat osaamistasi seikoista, jotka vaikuttavat Suomessa työskentelevän ulkomaisen työntekijän sekä ulkomaille töihin lähetetyn työntekijän työnantajamenettelyihin ja ilmoittamiseen.
Saat varmuutta soveltaa kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja menettelyitä ja tiedät, mitä tietoja tarvitaan työntekijän rekisteröimiseksi. Saat tietoa, miten ulkomailta Suomeen töihin tulevan työntekijän verotus voi vaihdella eri tilanteissa ja miten se vaikuttaa ilmoittamiseen.
Ymmärrät, miten ulkomaisen ja suomalaisen maksajan velvoitteet eroavat toisistaan ja tunnistat ulkomaantyöskentelyyn liittyvät työnantajamenettelyt ja ilmoittamisvelvoitteet sekä tilanteet, joissa ulkomaantyöskentelystä on annettava lisätietoja.
Lisäksi vahvistat osaamistasi annettujen kansainvälisten tietojen oikaisemisen menettelyistä ja periaatteista.

Koulutus sopii palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 55 sivua (106 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
64 tehtävää
Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että jokaisesta tehtäväosiosta saa 75 % oikein.

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
1 tunti 56 minuuttia

Kouluttaja:
Sari Wulff, johtava asiantuntija, Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa on 9 osaa. Osat sisältävät koulutusvideoita ja niihin liittyviä tehtäviä.

  • Osa 1​: Ulkomaisten työntekijöiden ilmoittamiseen ja verotukseen vaikuttavia seikkoja
  • Osa 2:​ Työntekijöiden rekisteröinti​
  • Osa 3: Vakuuttamisvelvollisuus – ilmoittaminen tulorekisteriin​
  • Osa 4: Työnantajamenettely Suomessa – ulkomaiset työntekijät
  • Osa 5: Annettujen tietojen korjaaminen
  • Osa 6: Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö ja velvoitteet
  • Osa 7: Ulkomaantyö – ​työnantajamenettely ja ilmoittaminen​
  • Osa 8: Lisätietojen antaminen ulkomaantyöskentelystä
  • Osa 9: Ulkomaantyöstä ilmoitettujen tietojen korjaaminen

Koulutus on julkaistu päivitettynä maaliskuussa 2024.

Kohteen Verkkokoulutus sisältö

Osa 1
Osa 2
Osa 3
Osa 4
Osa 5
Osa 6
Osa 7
Osa 8
Osa 9