Henkilöstön palkitseminen

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Koulutuksessa käsitellään erilaisia peruspalkkausta täydentäviä palkitsemisen muotoja verotuksen, sosiaalivakuuttamisen ja tulorekisteri-ilmoittamisen kannalta.

Yksityiskohtaisessa tarkastelussa ovat erilaiset rahapalkitsemisen muodot, kuten bonukset, tulospalkkio, voittopalkkiot ja synteettiset optiot.

Koulutuksessa läpikäydään myös keskeiset osakeperusteisen palkitsemisen muodot eli työsuhteeseen perustuvat osakeannit, työsuhdeoptiot ja osakepalkkiot. Lisäksi käsitellään erilaisia lisäeläkejärjestelyjä ja henkilöstörahastoa.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät keskeisten peruspalkkausta täydentävien palkitsemisen muotojen verokohtelun, sosiaalivakuuttamisen ja tulorekisteri-ilmoittamisen
  • tunnistat erilaiset palkitsemisjärjestelmät ja osaat soveltaa käytännön tilanteissa oikeita verotusta, sosiaalivakuuttamista ja tulorekisteri-ilmoittamista koskevia normeja
  • pystyt itsenäisesti arviomaan käytännön tilanteessa tarkoituksenmukaista palkitsemisjärjestelmää ja neuvomaan palkitsemisjärjestelmän valinnassa
  • osaat itsenäisesti hakea aihepiiriä koskevaa lisätietoa

Koulutus sopii palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaiselle, joka haluaa syventää osaamistaan henilöstön palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 92 sivua (165 diaa)

Tehtäviä yhteensä:
30 tehtävää

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
4 tuntia 42 minuuttia.

Kouluttaja:
Janne Myllymäki, OTL, KTM

Koulutuksen sisältö: