Kirjanpito ja tilinpäätös, Verotus

Olennaiset asiat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä niiden verokäsittely

Taloushallinnon ammattilaisena sinulta odotetaan, että pystyt vastaamaan asiakkaittesi kirjanpito- kuin verotuskysymyksiin. Kirjanpidollisesti ja verotuksellisesti oikein tehdyillä ratkaisuilla voi olla hyvin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yrittäjälle. Siksi näiden asioiden oikea käsittely on erittäin tärkeää hyvän asiakaspalvelun ja tilitoimiston oman taloudellisen riskin hallinnan näkökulmasta yhä monimutkaistuvammassa sääntely-ympäristössä. Koulutuksessa tulee hyvin esille se, miten tärkeää on avoin ja riittävän säännöllinen talousasioiden läpikäynti asiakkaan kanssa on tilinpäätöksen oikeellisuuden näkökulmasta.

Koulutus on tarkoitettu KLT-asiantuntijalle, taloushallinnon ammattilaiselle ja tilitoimiston johtajalle.

Osallistumismuoto

Etätoteutus

Alkaa

30.10.2024 09:00

Päättyy

30.10.2024 15:45

Ilmoittaudu viimeistään

18.10.2024 12:00

KLT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

TNT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Ammattilainen

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

640€ (+ alv)

460€ (+ alv)

570€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää sähköisen luentoaineiston.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Koulutus on haastava ja monipuolinen kokonaisuus, jossa käydään käytännönläheisesti, innostavasti ja kattavin esimerkein läpi kirjanpitolain olennaiset säännökset, niiden vaikutus tilinpäätöksiin sekä niiden verokäsittely. Koulutuspäivä edesauttaa sitä, että tilitoimistoammattilainen kehittää ammattitaitoaan ja pystyy, entistä paremmin tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelun niin kirjanpidollisissa kuin verotuksellisissa kysymyksissä.

Kouluttajat Henry Kampman ja Sakke Vehkakoski ovat kokeneita tilintarkastajia. Henry on aikaisemmassa työssään toiminut taloushallinnon johtotehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti tilinpäätösasioiden kouluttajana. Sakella on pitkä kokemus pienten ja mikrokokoisten yhteisöjen tilintarkastuksista ja kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksistä.

Ohjelma

08.50-09.00 Yhteyksien testaus
09.00–15.45 Luennot
12.00–12.45 Lounas
14.00-14.20 Kahvitauko

Kirjaamisperiaatteiden merkitys luotettavan tulosseurannan näkökulmasta

Tositteelle asetetut vaatimukset ja puutteellisten tositteiden merkitys verotuksessa

Tilinpäätös perustana taloudellisille päätöksille ja verotukselle

Liitetietojen korostunut merkitys yrityksen haastavassa taloudellisessa tilanteessa

Oikean ja riittävän kuvan vaatimus

Olennaisuusperiaate kirjanpidossa ja verotuksessa

Yleiset tilinpäätösperiaatteet ja niiden verovaikutukset

Arvostus- ja jaksotussäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa

  • Tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottaminen

  • Vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusvarat ja velat

  • Rahoitusvälineet

  • Sijoituskiinteistöt, rahoitusleasing ja pääomalaina

  • Omaisuuden hankintamenon jaksottaminen

  • Tutkimus- ja kehittämismenot ja niiden tulontuottamiskyky

  • Liikearvo ja sen tulontuottamiskyky

  • Arvonalennukset, vastaiset menot sekä pakollinen varaus

  • Verotusperusteiset varaukset

  • Arvonkorotus

Kysy lisää

”Erittäin hyödyllinen kokonaisuus, selkeät ja olennaiset asiat mukana.”

”Olen erityisen tyytyväinen käytännönläheisiin esimerkkeihin ja monipuolisiin näkökulmiin asioista. On hyvä, että kouluttajalla on monipuolinen tausta taloushallinnossa."

Kouluttajat:

Henry Kampman

Henry Kampman

KHT, KTM

Henry Kampmanilla on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastusyhtiöissä työskentelemisestä. Lisäksi aikaisemmassa työssään Kampman on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti tilinpäätösasioiden kouluttajana.

Sakke Vehkakoski

Sakke Vehkakoski

KTM, HT-tilintarkastaja, veroasiantuntija

Vehkakoski on kouluttanut laajasti erilaisista kirjanpitoon ja verotukseen liittyvistä aiheista. Hän on työskennellyt urallaan mm. tilintarkastajana, verotarkastajana sekä pörssiyhtiön vero-osastolla asiantuntijana. Nykyisin hän toimii osakkaana ja hallituksen jäsenenä taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Hänellä on yli 15 vuoden käytännön työkokemus vaativista taloushallinnon ja verotuksen asiantuntijatehtävistä. Vehkakoski laatii parhaillaan töiden ohella vero-oikeudellista väitöskirjaa Tampereen yliopistolla, jossa hän on työskennellyt aiemmin myös yliopisto opettajan tehtävissä. Väitöstutkimuksessaan hän käsittelee svop-rahastoon liittyviä erityiskysymyksiä kirjanpidon, yhtiöoikeuden ja tuloverotuksen näkökulmista. 

Saatat myös pitää...