Kirjanpito ja tilinpäätös, Verotus, Henkilöstöhallinto

Läheisyhtiöiden ja pienkonsernien taloushallinto ja juridiikka

Yhtenä yhtiönä vai konsernina? Toiminnan tuloksellisuuden mittaamisen kannalta saattaa olla perusteltua eriyttää eri liiketoimintoja omiksi yhtiökseen.

Toisinaan myös omistusrakenteen eriyttäminen voi olla motiivina sille, että toimintaa harjoitetaan eri yhtiöissä yhden yrityksen sijaan. Voi olla myös niin, että työntekijät apuyhtiön avulla hankkivat itselleen työnantajayhtiön osakkeet, jolloin konsernirakenne syntyy tästä syystä.

Koulutus on hyödyllinen kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita yllä mainituista teemoista ja kaikille taloushallintoalan ammattilaisille, jotka työssään ovat tekemisissä pk-yritysten muodostaminen konsernien ja henkilökonsernien kanssa.

Päivän aikana ei käsitellä konsernitilinpäätöksen laatimista, josta on koulutustarjonnassamme oma koulutuksensa. Kurssilla ei käsitellä myöskään kansainvälisiä tilanteita vaan päähuomio on kotimaisissa pk-yrityksissä ja niiden muodostamissa konsernirakenteissa.

Osallistumismuoto

Lähitoteutus

Alkaa

25.09.2024 08:45

Päättyy

25.09.2024 16:00

Ilmoittaudu viimeistään

11.09.2024 08:45

Paikka

Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100, Tampere

KLT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

670€ (+ alv)

490€ (+ alv)

600€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää koulutuspäivän lisäksi sähköisen luentoaineiston.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Yhtenä yhtiönä vai konsernina? Kysymykseen on siis monta vastausta, eli on moninaisia syitä sille, että toimintaa harjoitetaan yhden yhtiön sijaan konsernirakenteessa. Lisäksi voi olla tilanteita, että henkilöomistajalla on kaksi tai useampia osakeyhtiöitä (ns. henkilökonserni).

Tässä koulutuksessa paneudutaan konserni- ja henkilökonsernirakenteen tuomiin kysymyksiin kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden näkökulmista. Koulutuksessa käsitellään muun muassa sitä, miten laki ja hyvä kirjanpitotapa ohjaavat käsittelemään yhtiöiden välisiä keskinäisiä liiketapahtumia, saamisia ja velkoja.

Konserni- ja henkilökonsernirakenne tuovat omat kysymyksensä myös verotukseen. Esimerkiksi muiden kuin myyntisaamisten menetysten vähennyskelpoisuus voi olla täysin kiellettyä. On myös mietittävä palkanmaksutekniikkaa, kun omistajayrittäjä tai työntekijät työskentelevät useamman yhtiön hyväksi. Konsernirakenne tuo myös omat laskentasäännöt, kun tarkastellaan, mikä on tapaukseen sovellettava työeläkelaki. Yhtiölainsäädäntökin tuo täysin oman sääntelyn, kun liiketoimintaa ei harjoitetakaan yhdessä yhtiössä.

Koulutuspäivää täydentää Työeläkevakuuttaminen-luento, jonka voit katsoa tallenteena koulutuspäivän jälkeen.

Ohjelma

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

8:15 – 8:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:45 – 9:30 Kirjanpito ja taloushallinto, Tuomas Honkamäki

 • Läheis- ja konserniyritysten väliset liiketapahtumat.

 • Kirjanpidon ja taloushallinnon käytännön järjestäminen – kenen y-tunnuksella ja kenen reskontraan

 • Keskinäiset saamiset ja velat sekä osakeomistus

 • Liitetiedot mm. ulkopuoliset vastuut ja vakuudet, lähipiiri/intressitaho

 • Yhteisen rahoituksen suunnittelu – konsernikassa yms.

9:30 – 10:45 Arvonlisäverokysymykset pienkonsernissa, Marko Ojala

 • Arvonlisäverotuksen perusperiaatteet konserneissa
 • Konserniveloitusten arvonlisäverotus
 • Arvonlisäverovähennykset emoyhtiössä
 • Oikeuskäytäntöä ja verotarkastuskokemuksia

10:45 – 11:00 Tauko

11:00 – 12:15 Palkanmaksu ja muut edut – johto ja työntekijät, Janne Myllymäki

 • Toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen palkkiota koskevat säännökset – voiko emo- tai tytäryhtiöltä saatavaa palkkiota laskuttaa missään yhteydessä yhtiölle?
 • Palkan maksutekniikka tilanteessa, jossa työntekijät tekevät työtä useamman konserniyhtiön hyväksi – mikä yhtiö toimittaa ennakonpidätykset, sijaismaksajan käsite
 • Luontoisedut ja verovapaat henkilökuntaedut konsernissa
 • Työnantajan maksama koulutus, työmatkasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

12:15 – 13:15 Lounastauko

13:15 – 14:30 Tuloverokysymykset, Kari Alhola

 • Siirtohinnoittelukysymykset kotimaisten yhtiöiden kesken

 • Velka- ja saamissuhteet sekä menetysten käsittely

 • Jakokelpoisten varojen ”vyörytys” konsernissa ja osakkeenomistajille

 • Erilaisten yritysrakenteiden vaikutukset verokysymyksiin

14:30 – 15:00 Tauko

15:00 – 16:00 Yhtiöoikeus, Seppo Villa

 • Osakeyhtiölain tarkoittamaa lähipiiri, mahdolliset rajoitukset 

 • Varojen käytön liiketaloudellinen peruste sekä siitä poikkeaminen, erityisesti lähipiirilainat "henkilökonsernissa"

 • Vähemmistön suoja konsernitilanteissa – mm. konserniavustuksen hyväksyttävyys  

 • Vastuun samastus eli mistä vastuista ja vahingoista emoyhtiö voi joutua vastuuseen

- - - - -
Lisäksi tallenne: Työeläkevakuuttaminen, Monika Sievänen

 • Milloin osakeyhtiössä työskentelevä henkilö vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) ja milloin yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan?

 • Miten henkilön asema, osakeomistus tai äänivalta yrityksessä vaikuttaa siihen, vakuutetaanko henkilö TyEL:n vai YEL:n mukaan?

 • Johtaako välillinen omistus osakeyhtiössä YEL- vai TyEL-vakuuttamiseen?

 • Kuka vastaa lakisääteisestä työeläkevakuuttamisesta?

Kysy lisää

”Kaikilla luennoitsijoilla rautainen ammattitaito, siitä ehdottomasti plussaa!”

”Useampi aihe ja kouluttaja, mielenkiinto säilyi läpi päivän.”

”Koulutus oli mielenkiintoinen ja asioista on hyötyä käytännön työssä.”

Kouluttajat:

Janne Myllymäki

Janne Myllymäki

OTL KTL

Janne Myllymäki työskentelee verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajana sekä opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntija- ja koulutustehtävistä. Myllymäen erityisosaamiseen kuuluvat muun ohessa ennakkoperintään liittyvät kysymykset.

Marko Ojala

Marko Ojala

KTM, veroasiantuntija

Ojalalla on mittava yli 25-vuoden käytännön kokemus kotimaan ja ulkomaiden arvonlisäverotuksesta. Hän on kirjoittajana useissa arvonlisäverotusta käsittelevissä teoksissa. Ojala on kokenut kouluttaja, joka on arvostettu selkeästä ja käytännönläheisestä koulutustavastaan.

Kari Alhola

Kari Alhola

CEO, yrittäjä, veroasiantuntija

Alholalla on laaja ja monipuolinen kokemus yritysten ja yrittäjien veroneuvonta- ja muista talouden hallinnan asiantuntijatehtävistä. Hän on kirjoittanut lukuisia taloushallinnon, johtamisen ja verotuksen tietokirjoja. Lisäksi hän on toiminut erilaisten yhteisöjen johtotehtävissä useita vuosia.

Tuomas Honkamäki

Tuomas Honkamäki

KHT

Honkamäellä on yli 23 vuoden kokemus tilintarkastuksesta ja kirjanpidosta. Hän toimii alan aktiivisesti kouluttajana sekä kirjoittajana. Tuomas on toiminut kirjanpitolautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä. Hän on keskittynyt erityisesti erilaisten yritysjärjestelyjen, konsernitilinpäätösten ja käynnistysvaiheen yritysten kirjanpidollisiin kysymyksiin. Nykyisin hän toimii myös Itä-Suomen yliopistossa laskentatoimen yliopisto-opettajana.

Seppo Villa

Seppo Villa

OTT, professori

OTT Seppo Villa on Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori. Hän on kirjoittanut yli 30 yhtiöoikeutta käsittelevää teosta yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Monika Sievänen

Monika Sievänen

ratkaisupäällikkö

Monika Sievänen työskentelee ratkaisupäällikkönä Eläketurvakeskuksen lakiosastolla. Monikalla on reilun 20 vuoden kokemus työeläkealalta. Monika on erikoistunut työsuhteen ja yrittäjyyden väliseen rajanvetoon sekä työeläkevakuutettavien ansioiden määrittelyyn. Monika toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana

Saatat myös pitää...

 • Konsernilaskenta

  Koulutukset | Kirjanpito ja tilinpäätös
  Talousosaaminen: Erityisosaamisen syventäjä
  Liiketoimintaosaaminen: Ammattilainen
  helsinkialoitus:
  21.11.2024 09:00
  lähitoteutus690-990 € (+ alv)