Verotus

Käyttöomaisuusosakkeen käsittely verotuksessa

Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapaudesta säädetään EVL 6b §:ssä. Kokonaisuudessaan säännöstö on varsin monimutkainen ja käyttöomaisuusosakkeisiin liittyy useita tulkinnanvaraisia yksityiskohtia. Säännöksen soveltamisongelmat liittyvät usein peruskysymykseen, ovatko luovutuksen kohteena olevat osakkeet käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita vai eivät. Asia konkretisoituu viimeistään veroilmoituksia laadittaessa.

Tässä puolen päivän koulutuksessa vahvistat osaamistasi käyttöomaisuusosakkeiden sekä niiden luovutusten verokysymyksissä käytännössä. Saat varmuutta käsitellä erityyppisiä käyttöomaisuusosakeluovutuksia sekä erityisesti niihin liittyviä tulkintatilanteita. Opit löytämään erilaisissa käytännön tilanteissa ne tärkeät yksittäiset kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida omaisuuslajia ja esimerkiksi käyttöomaisuusstatuksen menestymistä myös oikeusasteissa. Koulutuksessa pääset lisäksi kehittämään konsultatiivista työotettasi.

Koulutus sopii KLT-asiantuntijoille ja kaikille, jotka tarvitsevat tietoa käyttöomaisuusosakkeiden verokäsittelyyn.

KLT-ylläpito

3 h, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

3 h, muu osaamisalue

TNT-ylläpito

3 h, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Ammattilainen

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Hinta sisältää:

Hinta sisältää luennot, sähköisen luentoaineiston ja ennakkotehtäviä.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Koulutus on casepainotteinen. Koulutuksen yhteydessä tehtävien käytännön casejen lisäksi se sisältää myös ennakkotehtäviä sekä pohdintoja ja keskusteluja.

Kouluttaja on verotuksen huippuasiantuntija.

Ohjelma

  • Käyttöomaisuus vs. muut omaisuuslajit (mm. muu omaisuus)
  • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verotus ja verosäännökset
  • Käyttöomaisuusosake ja sen verovapauden edellytykset käytännössä
  • Käyttöomaisuusosakkeiden verolliset luovutukset
  • Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verollisuuskysymysten tulkintatilanteet ja -ratkaisut
  • Tyypilliset riitaprosessit ja niiden eteneminen – miten vastata verottajan tietopyyntöihin eri vaiheissa käyttöomaisuusosakeriidoissa?
  • Käyttöomaisuusosakkeen luovutustappiot
  • Kohdeyhtiön ja myyvän yhtiön status (mm. pääomasijoitusyhtiöt)
  • Oikeuskäytäntöä ja rajanvetotilanteita
  • Käytännön esimerkkejä ja caseja
Kysy lisää