Mitä palvelut maksavat ja asiointi vaatii minulta?

Palvelujen hinnoittelu

Tilitoimistojen osaamisessa, hinnoissa ja hinnoittelutavoissa on suuria eroja. Hinnat voivat perustua esimerkiksi:

 • Kiinteään kuukausiveloitukseen
 • Käytettyyn aikaan
 • Tapahtumien määrään
 • Näiden yhdistelmään

Yleisenä lähtökohtana on, että tilitoimiston osaamisen taso sekä saatavien palvelujen laatu ja laajuus ovat suhteessa palvelun hintaan. Tilitoimiston palvelun hintaan vaikuttavat muun muassa: 

 • henkilökunnan osaamisen ja koulutuksen taso ja jatkuvan kouluttautumisen vaatimus
 • tilitoimiston palvelukykyyn suhteutettu asiakasmäärä
 • varallisuusvastuuvakuutus taloudellisten vahinkojen varalle
 • hyvän tilitoimistotavan noudattaminen (riittävä kouluttautuminen, työvälineet jne.)
 • perustehtäviä laajemmalle ulottuvan neuvonannon määrä

Osaavaa tilitoimistopalvelua ei edellä mainituista syistä johtuen yleensä saa halvimmalla – kuten ei mitään muutakaan asiantuntijapalvelua. Tinkimällä palvelun sisällöstä, henkilöstön koulutuksesta ja hoitamalla liian monia asiakkaita, voi palvelun tarjoaja saada hintaa tuntuvastikin alemmaksi ja hinta-laatusuhde jää samalla selvästi alle tavoitetason.

Taloushallintoliitto edellyttää auktorisoiduilta jäsentoimistoiltaan edellä mainittujen asioiden hoitamista alan vaatimusten mukaisesti. Hinnoittelu on tilitoimistokohtaista, eikä liitto saa antaa hintasuosituksia.

Tilitoimisto on asiakkaan strateginen kumppani, joka talousosaamisellaan luo lisäarvoa yritykselle. Kun valitset tilitoimistoa:

 • Selvitä mihin tarpeisiin tarvitset tilitoimiston asiantuntemusta (kartoita yhdessä tilitoimiston kanssa)
 • Selvitä mitä palveluita tilitoimisto näihin tarpeisiin tarjoaa
 • Minkälaista osaamista ja valmiuksia tilitoimistolla on tuottaa nämä palvelut

Jos palvelukartoitus tehdään huolimattomasti, saatetaan valita tilitoimisto, jonka hinta on halvin, mutta jonka palvelusisältö ei vastaa tarvettasi. Yrittäjät ovat tutkimusten mukaan kaikkein tyytymättömimpiä tilitoimistoihin, joka pystyvät tarjoamaan vain perusrutiinien hoitoa, kun yrittäjät odottavat enemmän neuvoja ja tukea omalle liiketoiminnalleen.