Mitä palvelut maksavat ja asiointi vaatii minulta?

Palvelujen hinnoittelu

Tilitoimistojen osaamisessa, hinnoissa ja hinnoittelutavoissa on suuria eroja. Hinnat voivat perustua esimerkiksi:

 • Kiinteään kuukausiveloitukseen
 • Käytettyyn aikaan
 • Tapahtumien määrään
 • Näiden yhdistelmään

Yleisenä lähtökohtana on, että tilitoimiston osaamisen taso sekä saatavien palvelujen laatu ja laajuus ovat suhteessa palvelun hintaan. Tilitoimiston palvelun hintaan vaikuttavat muun muassa: 

 • henkilökunnan osaamisen ja koulutuksen taso ja jatkuvan kouluttautumisen vaatimus
 • tilitoimiston palvelukykyyn suhteutettu asiakasmäärä
 • varallisuusvastuuvakuutus taloudellisten vahinkojen varalle
 • hyvän tilitoimistotavan noudattaminen (riittävä kouluttautuminen, työvälineet jne.)
 • perustehtäviä laajemmalle ulottuvan neuvonannon määrä

Osaavaa tilitoimistopalvelua ei edellä mainituista syistä johtuen yleensä saa halvimmalla – kuten ei mitään muutakaan asiantuntijapalvelua. Tinkimällä palvelun sisällöstä, henkilöstön koulutuksesta ja hoitamalla liian monia asiakkaita, voi palvelun tarjoaja saada hintaa tuntuvastikin alemmaksi ja hinta-laatusuhde jää samalla selvästi alle tavoitetason.

Taloushallintoliitto edellyttää auktorisoiduilta jäsentoimistoiltaan edellä mainittujen asioiden hoitamista alan vaatimusten mukaisesti. Hinnoittelu on tilitoimistokohtaista, eikä liitto saa antaa hintasuosituksia.

Tilitoimisto on asiakkaan strateginen kumppani, joka talousosaamisellaan luo lisäarvoa yritykselle. Kun valitset tilitoimistoa:

 • Selvitä mihin tarpeisiin tarvitset tilitoimiston asiantuntemusta (kartoita yhdessä tilitoimiston kanssa)
 • Selvitä mitä palveluita tilitoimisto näihin tarpeisiin tarjoaa
 • Minkälaista osaamista ja valmiuksia tilitoimistolla on tuottaa nämä palvelut

Jos palvelukartoitus tehdään huolimattomasti, saatetaan valita tilitoimisto, jonka hinta on halvin, mutta jonka palvelusisältö ei vastaa tarvettasi. Yrittäjät ovat tutkimusten mukaan kaikkein tyytymättömimpiä tilitoimistoihin, joka pystyvät tarjoamaan vain perusrutiinien hoitoa, kun yrittäjät odottavat enemmän neuvoja ja tukea omalle liiketoiminnalleen.

KOLME PIENEN YRITYKSEN VAIHTOEHTOA.

Tee kirjanpitosi itse

Plussat Miinukset
 • Et maksa rahaa ulos yrityksestäsi
 • Omaa aikaasi kuluu paljon.
 • Vaikea pysyä ajan tasalla lain ja asetusten kanssa.
 • Rahaa palaa järjestelmiin.
 • Virheet ovat omalla vastuullasi

Ulkoista lakisääteinen peruskirjanpito

Plussat Miinukset
 • Säästät aikaasi.
 • Vältyt kirjanpidon rutiiniongelmien pohtimiselta.
 • Raportit kulkevat ajallaan.
 • Tilitoimisto hoitaa viranomaisraportoinnin puolestasi.
 • Tehokkaat ja ajantasaiset tietojärjestelmät. 
 • Et enää käsittele numeroita itse, joudut perehtymään raportteihin.
 • Joudut opettelemaan sähköisten järjestelmien käytön, jos siirryt sähköiseen laskutukseen.
 • Tehokkaat kirjanpidon rutiinit, mutta perussopimukseen ei kuulu talousohjausta.

Ulkoista talousohjaus

Plussat Miinukset
 • Optimoit rahankäyttöäsi
 • Saat ehdotuksia liiketoimintasi kehittämiseen.
 • Et kehitä firmaasi yksin.
 • Tiedät koko ajan, mikä on yrityksesi taloudellinen tilanne.
 • Kuulet heti, jos jokin liiketoimintasi osa-alue ei ole kannattava.
 • Liiketoimintasi kannattaa paremmin, kun asetat sille selkeitä numeerisia tavoitteita.
 • Joudut etsimään kirjanpitäjän, joka ymmärtää liiketoimintaasi.
 • Joudut toimittamaan säännöllisesti myyntisi tiedot kirjanpitäjällesi, jotta hän pystyy ennustamaan täsmällisesti.
 • Joudut varaamaan aikaa säännöllisille tapaamisille.

MILLAISIA TIETOJA SINUN PITÄISI TOIMITTAA KIRJANPITÄJÄLLESI?

Lakisääteinen peruskirjanpito edellyttää, että toimitat kirjanpitäjällesi liiketapahtumia kuvaavien tositteiden lisäksi esimerkiksi tekemäsi sopimukset ja tiedot antamistasi lainojen vakuuksista sekä vastuista ­– esimerkiksi pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja takuut – joihin olet sitoutunut. Sovit kirjanpitäjäsi kanssa myös, mitä asioita kirjanpitäjä ottaa hoitaakseen esimerkiksi maksamiseen liittyvissä asioissa. Peruskirjanpitoa laajemmat palvelut edellyttävät usein, että toimitat tilitoimistollesi liiketoimintaasi liittyvää lisätietoa, kuten myyntiennusteen.

Seuraavassa listassa on esimerkkejä tiedoista, joita kirjanpitäjäsi tarvitsee, kun haluat budjetoida, analysoida ja ennustaa liiketoimintaasi:

Osto- ja myyntisopimukset 
Kirjanpitäjäsi osaa ennustaa kassavirtaasi tarkemmin, kun hän tietää millaisia tuloja ja menoja on tulossa. Hän osaa jaksottaa menoja tarkemmin ja varoittaa sinua ajoissa, jos esimerkiksi hankinnat rasittavat liiallisesti yrityksesi kassaa.

Myyntiennuste
Kun kerrot tilitoimistollesi tiedot meneillään olevista myyntiprojekteista, osaa kirjanpitäjäsi suunnitella kanssasi kassavirtaa ja päivittää budjetteja.

Lista asiakkaista
Kun haluat sähköistää osto- tai myyntilaskutuksesi, tarvitsee kirjanpitäjäsi tiedot asiakkaistasi. Jos käytössäsi ei ole muuta listaa, voit toimittaa tilitoimistollesi vanhat osto- ja myyntilaskut, joista kirjanpitäjäsi voi kerätä järjestelmäänsä asiakastietosi.

Tuotantokustannukset
Jos haluat seurata asiakas- tai palvelukannattavuuksiasi, tarvitsee kirjanpitäjäsi tiedot tuotantosi kustannuksista. Jos teet projekteja, voit toimittaa projektin tuntiseurantatiedot. Jos taas kyse on tuotemyynnistä, voi kannattavuuden laskea yksinkertaisimmillaan sisään- ja ulosmyyntihintojen erotuksena.

Keskeiset muutokset liiketoiminnassa
Jos tiedossasi on selkeitä muutoksia liiketoiminnassasi, kuten yrityskauppoja, kerro niistä ajoissa tilitoimistollesi. Näin kirjanpitäjäsi osaa kertoa ja suunnitella kanssasi ajoissa, miten muutoksiin valmistaudutaan ja miten niistä selvitään parhaiten.

Investoinnit
Suuret investoinnin ovat yrityksesi käyttöomaisuutta, joka vähennetään suunnitelman mukaisesti useampien vuosien aikana. Kerro investointitarpeesta kirjanpitäjällesi ajoissa ja pyydä häneltä suunnitelma esimerkiksi rahoitukseen ja poistoihin.

Rekrytoinnit
Kerro kirjanpitäjällesi rekrytoinneista ja muista olennaisista muutoksista yrityksesi kiinteisiin kuluihin. Tieto auttaa kirjanpitäjääsi selvittämään tarvittavat tiedot ajoissa (esimerkiksi palkanmaksu) ja varautumaan kuluihin kassavirtasuunnittelussa.