Tilinpäätöksen julkisuus

Julkisuus tarkoittaa, että jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta lähetetään rekisteröitäväksi kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukseen. Rekisteröinnin jälkeen jokaisella on oikeus saada tietoja yrityksen tilinpäätöksistä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 000 000 €
  • taseen loppusumma 6 000 000 €
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi, mikäli vähintään kaksi edellä äsken mainituista raja-arvoista ylittyy. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava tilinpäätös rekisteröitäväksi myös niissä tilanteissa, jossa yhtiömiehenä/vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö. 

Osakeyhtiön pitää lähettää tilinpäätös rekisteröitäväksi kaksi kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta yhtiökokouksessa ja muilla kuin osakeyhtiöillä määräaika on 6 kuukautta tilikauden päättymisestä.