Arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Pintaa syvemmältä, käytännönläheisesti

Lähde mukaan kehittämään arvonlisävero-osaamistasi!

Tässä erikoistumisohjelmassa pääset perehtymään arvonlisäverotukseen pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin käytännönläheisesti. Syvennät osaamistasi lukuisten arvonlisäveron tyypillisten erityis- ja tulkintakysymysten osalta ja saat lisänäkemystä niin aineellisten asioiden kuin menettelytapojenkin suhteen. Opit tulkitsemaan ja soveltamaan säännöksiä ja käytäntöjä oikein, mutta samalla tarkoituksenmukaisesti.

Kehittymistäsi tukevat lähipäivien verkostoitumismahdollisuus sekä kokemusten ja tiedon jakaminen oman alan kollegoiden ja asiantuntijan kanssa.

Käsiteltäviä aiheita lähestytään koulutuksessa käytännönläheisesti eli pääpaino on käytännön menettelyillä ja tulkinnoilla, ei teorialla eli säännöksillä tai tuomioistuinten päätöksillä, joita käytetään vain käsittelyn perustana ja lähtökohtana. Koulutuskokonaisuuteen on valittu tärkeitä arvonlisäverotuksen osa-alueita, jotka voivat aiheuttaa haasteita ja pohdinnan paikkoja kyseessä olevan verovelvollisen toimialasta riippumatta.

Kouluttajana arvonlisäverotuksen huippuasiantuntija Petri Salomaa.

Tämä koulutus sopii sinulle, kun haluat:

  • syventää omaa alv-osaamistasi ohi säännösten ja perusasioiden
  • auttaa omaa tai asiakasyritystäsi hoitamaan alv-asiat parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla mahdollisella tavalla
  • tulla arvonlisäveroasioiden syväosaajaksi ja näin tukea asiakastasi menestymään ja välttämään turhat alv-riskit.

Koulutuskokonaisuus 21.9. – 7.11.2022:

  • Sisältää yhteensä noin 20 tuntia opetusta
  • Koostuu viidestä itsenäisestä osasta
  • Kaksi lähikoulutuspäivää Helsingissä 21.9.2022 ja 26.10.2022 klo 9 – 16
  • Kaksi puolen päivän etäkoulutusta 13.10.2022 klo 9 – 13 ja 7.11.2022 klo 12.30 – 16
  • Yksi itsenäisesti opiskeltava videoluento (n. 2 h), joka on katsottavissa esimmäisen ja kolmannen koulutuspäivän välisenä aikana
  • Jokaisen moduulin jälkeen pääset itsenäisesti testaamaan oppimistasi monivalintatehtävillä.