Arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Pintaa syvemmältä, käytännönläheisesti

Lähde mukaan kehittämään arvonlisävero-osaamistasi!

Tässä erikoistumisohjelmassa pääset perehtymään arvonlisäverotukseen pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin käytännönläheisesti. Kasvatat osaamistasi lukuisten arvonlisäveron tyypillisten erityis- ja tulkintakysymysten osalta ja saat lisänäkemystä niin aineellisten asioiden kuin menettelytapojenkin suhteen. Opit tulkitsemaan ja soveltamaan säännöksiä ja käytäntöjä oikein, mutta samalla tarkoituksenmukaisesti.

Kehittymistäsi tukevat lähipäivien verkostoitumismahdollisuus sekä kokemusten ja tiedon jakaminen oman alan kollegoiden ja asiantuntijan kanssa.

Käsiteltäviä aiheita lähestytään koulutuksessa käytännönläheisesti eli pääpaino on käytännön menettelyillä ja tulkinnoilla, ei teorialla eli säännöksillä tai tuomioistuinten päätöksillä, joita käytetään vain käsittelyn perustana ja lähtökohtana. Koulutuskokonaisuuteen on valittu tärkeitä arvonlisäverotuksen osa-alueita, jotka voivat aiheuttaa haasteita ja pohdinnan paikkoja kyseessä olevan verovelvollisen toimialasta riippumatta.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu viisi erillistä jaksoa. Katso tästä koulutuksen sisältö

Kouluttajana arvonlisäverotuksen huippuasiantuntija Petri Salomaa.

Koulutuskokonaisuus lokakuu – marraskuu 2023

 • Yhteensä noin 20 tuntia opetusta
 • Koostuu viidestä erillisestä jaksosta:
  • Kaksi lähikoulutuspäivää Helsingissä
  • Kaksi puolen päivän etäkoulutusta
  • Yksi itsenäisesti opiskeltava videoluento (4 h), joka on katsottavissa ensimmäisen ja kolmannen koulutuspäivän välisenä aikana
 • Jokaisen jakson jälkeen pääset testaamaan oppimistasi monivalintatehtävillä.

Tämä koulutus sopii sinulle, joka:

 • hallitset jo perusasiat ja säännökset
 • tähtäät arvonlisäveroasioiden syväosaajaksi
 • haluat auttaa omaa tai asiakkaasi yritystä hoitamaan alv-asiat tarkoituksenmukaisimmalla tavalla
 • haluat tukea asiakastasi menestymään ja välttämään turhat alv-riskit