Työlainsäädäntö tutuksi

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Koulutuksen avulla hankit itsellesi kokonaisvaltaisen ymmärryksen palkka- ja henkilöstöhallinnon työtehtäviin liittyvistä tärkeimmistä ja keskeisimmistä laeista. Tutustut käytännönläheisesti työlainsäädäntöön pykälä pykälältä ja opit, mistä lainkohdasta löydät vastaukset työsuhteeseen, työaikaan ja vuosilomaan liittyviin kysymyksiin.

Pääset myös testaamaan tietämystäsi laaja-alaisen tehtävistön parissa. Tehtävät ovat väittämiä, joita kaikista kolmesta laista on yhteensä runsaat 250, jolloin lakien sisällöt avautuvat sinulle oikeita vastauksia etsimällä. Tehtäviin on annettu mallivastauksena oikeat lakien kohdat, joista vastaukset löytyvät.

Tämän koulutuksen käytyäsi hallitset työlainsäädännön sisällöt ja olet valmis soveltamaan saatuja oppeja käytännön työssäsi, kun lait ovat tulleet sinulle tutuksi.

Koulutus sisältää:

 • Koulutusvideot: 4 tuntia 10 minuuttia
 • Koulutusmateriaalin
 • Monivalintatehtäviä 252 kpl
  Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että jokaisesta tehtäväosiosta saa 75 % oikein.

Kouluttaja:
Eija Männistö, PHT, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on kolme osa-aluetta. Osa-alueet sisältävät koulutusvideoita ja niihin liittyviä tehtäviä. Pääset osa-alueisiin alla olevista linkeistä.

 • Osa 1: Työsopimuslaki
  • Työsopimus – Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
  • Työsuhteen keskeiset ehdot
  • Vaihtelevan työajan sopimukset
  • Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet työsuhteessa
  • Työsuhteen päättyminen ja irtisanominen
  • Perhevapaat ja muut poissaolot
 • Osa 2: Työaikalaki
  • Työaikalain mukainen työaika
  • Enimmäistyöaika
  • Lisä- ja ylityö
  • Liukuvasta työajasta sopiminen
  • Joustotyöaika
  • Työaikapankki
  • Työaikalaista poikkeava sopiminen
  • Työaikakirjanpito
 • Osa 3: Vuosilomalaki
  • Lomien ansaitseminen ja ansaintasäännöt
  • Lisävapaapäivien käsittely
  • Oikeus vapaaseen
  • Lomien pitämisajankohdat
  • Vuosilomapalkan laskeminen
  • Vuosilomakirjanpito
  • Mitä työehtosopimuksilla voidaan sopia toisin

Tämä koulutus on julkaistu lokakuussa 2023.