T&K-vähennys verotuksessa

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Vuoden alussa 2023 yritysten tuloverotuksessa otettiin käyttöön tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys. Kun haluat saada varmuutta, mitä lisävähennyksen saaminen edellyttää, tämä verkkokoulutus on sinulle erinomainen tietolähde.

Vähennyksen voi saada, kun yritys harjoittaa laissa tarkoitettua tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vähennykseen oikeuttava toiminta voi olla hyvin monimuotoista. Esimerkiksi toiminta, jolla halutaan olennaisesti muuttaa ja parantaa aiempaa tuotanto- ja palveluprosessia, voi olla vähennykseen oikeuttavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vähennys lasketaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvien välittömien palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella. Säännöt eivät tältäkään osin ole aivan näin yksinkertaiset. Vähennyksen perusteeseen ei esimerkiksi lasketa palkkoihin kohdistuvia sosiaalikuluja ja toisaalta henkilötyön pitää olla välttämätön ja olennainen osa tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten hankittavaa ostopalvelua.

Koulutus sisältää:

  • Koulutusvideot: 1 tuntia 53 minuuttia
  • Koulutusmateriaalin: Aineisto sisältää 31 sivua (59 diaa)

Kouluttajat
Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on kuusi osa-aluetta:

  • Osa 1: Vähennyksen tausta & yleinen ja ylimääräinen lisävähennys
  • Osa 2: Vähennykseen oikeuttava tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • Osa 3: Vähennyksen oikeuttavat menot ja niiden ajallinen kohdistaminen
  • Osa 4: Vähennykseen oikeuttavien projektien ja kulujen dokumentointi
  • Osa 5: Lisävähennyksen suhde yhteistyövähennykseen & yrityksen saamat julkiset tuet ja avustukset
  • Osa 6: Konsernitilanteet & yritysjärjestelyt