Kirjanpitäjän peruskurssi II – Tilinpäätöksen perusteet

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Tämä Tilinpäätöksen perusteet -verkkokoulutus on jatkoa Kirjanpitäjän perusteet -verkkokoulutukselle.

Koulutuksen ensimmäinen osa Kirjaukset ja jaksotukset auttaa sinua hahmottamaan tuloslaskelman ja taseen välisen yhteyden sekä kirjanpidon ja verotuksen keskinäisen suhteen. Sisäistät suoriteperiaatteen merkityksen tilinpäätöksen esittämään informaatioon ja opit erilaisten tuottojen ja kulujen kirjauksista. Lisäksi vahvistat tiedonhakutaitojasi.
Koulutuksen jälkimmäisessä osassa, Liitetiedot ja tuloverotus, opit PMA:n keskeisen sisällön, tilinpäätöksen laadintaprosessin kokonaiskuvan sekä tuloverojaksotuksen pääpiirteet.

Koulutuksessa käydään läpi:

Kirjaukset ja jaksotukset

 • Tilinpäätösperiaatteet
 • Tuloslaskelman erät
  • Liikevaihto
  • Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
  • Valmistus omaan käyttöön
  • Liiketoiminnan muut tuotot
  • Materiaalit ja palvelut ja liiketoiminnan muut kulut
  • Henkilöstökulut
  • Poistot ja arvonalentumiset
  • Rahoitustuotot ja -kulut sekä tilinpäätössiirrot
 • Taseen erät
  • Vastaavaa
  • Vastattavaa
  • Tase-erittelyt

Liitetiedot ja tuloverotus

 • Lait ja asetukset​
 • Kirjausten viimeistely​
 • Tuloverotus ja verojaksotus​
 • Liitetiedot​
 • Osingonjako
 • ​Oman pääoman vahvistaminen (oy)​
 • Tilinpäätösanalyysi ​
 • Virheen korjaaminen

Koulutusmateriaali:
112 sivua (220 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
7 kpl

Avoimia tehtäviä yhteensä:
2 kpl

Koulutusvideoiden kesto yhteensä: 
7 tuntia

Kouluttaja:
Mira Merikanto, kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Koulutus on julkaistu joulukuussa 2023.