Sairauspoissolot työsuhteessa

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Koulutuksessa käydään kattavasti ja käytännönläheisesti läpi sairausajan palkanmaksua sekä työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sairauspoissaolotilanteissa. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota palkanmaksuun liittyviin tulkintatilanteisiin oikeuskäytännön valossa. Koulutuksessa käsitellään myös niitä toimenpiteitä, joita pitkittyneissä sairauspoissaoloissa voidaan tehdä työhönpaluun edistämiseksi tai työsuhteen päättämiseksi.

Koulutus koostuu kahdeksasta moduulista, joista jokaisesta on erikseen tehtäviä.

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 30 sivua (55 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
49 tehtävää

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
2 tuntia 52 minuuttia.

Kouluttaja:
Albert Mäkelä, asiantuntija, OTM

Koulutuksen sisältö:

  1. Sairausajan palkka, työehtosopimukset ja eri työsuhdemuodot
  2. Sairastumisesta ilmoittaminen ja luotettava selvitys
  3. Oikeus sairausajan palkkaan
  4. Oikeudet ja velvollisuudet sairauspoissaolon aikana
  5. Toimenpiteet työhönpaluun edistämiseksi
  6. Työkyvyttömyys irtisanomisperusteena ja syrjintäkielto
  7. Sairauspoissaolojen käytännöt ja tietosuoja
  8. Yhteenveto

Koulutus on julkaistu tammikuussa 2024