Palkkaturva- ja konkurssitilanteet – ilmoittaminen tulorekisteriin

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Erityisesti aikoina, jolloin konkurssimäärät ovat kasvussa, on syytä olla hyvin perillä palkkaturva-asioista. Palkkaturva on Suomessa lakisääteinen järjestelmä, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä.

Tämän verkkokoulutuksen jälkeen
• Osaat antaa palkkaturvatilanteissa ilmoitukset oikealla tietosisällöllä ja maksajan tunnisteella
• Tiedät, millaisia valtuutuksia konkurssitilanteissa tulorekisterin sähköiseen asiointiin tarvitaan
• Ymmärrät konkurssimenettelyihin liittyvät velvoitteet ja ilmoittamismenettelyt
• Erotat massavelkaiset saatavat valvottavista saatavista ja ymmärrät niiden ilmoittamisen erot
• Ymmärrät, mitä nopeutettu palkkaturva tarkoittaa ja osaat antaa ilmoitukset oikean sisältöisinä
• Ymmärrät jako-osuuksien ilmoittamismenettelyn
• Osaat korjata sijaismaksajatilanteissa annettuja tietoja

Koulutus on tarkoitettu palkkahallinnon ammattilaisille, jotka hoitavat tulorekisteri-ilmoittamisia

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 38 sivua (72 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
53 tehtävää

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
1 tunti 32 minuuttia

Kouluttaja:
Sari Wulff, johtava asiantuntija, Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto

Koulutuksen sisältö:
Koulutuksessa on 8 osaa. Osat sisältävät koulutusvideoita ja niihin liittyviä tehtäviä.
Koulutuksen läpikäyntiin kannattaa varata noin 3 tuntia. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Voit katsoa videot ja tehdä tehtävät useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

  • Palkkaturvaan liittyvät termit tutuiksi ja keskeiset velvoitteet
  • Maksuvaikeudet, palkkaturva ja konkurssimenettely
  • Ilmoittamisen kanavat ja valtuutukset
  • Ilmoittaminen palkkaturvatilanteissa – valvottavat saatavat
  • Massavelkaiset saatavat
  • Nopeutettu palkkaturva
  • Ilmoitukset jako-osuuksista
  • Tietojen korjaaminen

Koulutus on julkaistu päivitettynä huhtikuussa 2024.