Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Tämän koulutuksen jälkeen ymmärrät palkan ja työkorvauksen välisen rajanvedon merkityksen sekä erot palkkaan ja työkorvauksen liittyvissä velvoitteissa

Koulutusvideoiden kesto: 
4 tuntia

Koulutusmateriaali:
127 sivua (64 diaa)

Monivalintatehtäviä:
40 kpl

Kouluttaja:

Janne Myllymäki, OTL, KTL, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja, Verohallinto 

Koulutuksen sisältö

Osa 1: Palkan ja työkorvauksen rajanvedon lähtökohdat
Osa 2: Työ- ja toimeksiantosuhteen tunnusmerkit
Osa 3: Henkilökohtaiset palkkiot
Osa 4: Esimerkkejä palkan ja työkorvauksen välisestä rajanvedosta
Osa 5: Erityiskysymyksiä: Työvoiman vuokraus, kevytyrittäjyys ja alustan kautta
Osa 6: Ennakonpidätys, sosiaalivakuutusmaksut ja ilmoittaminen tulorekisteriin

Koulutus on julkaistu marraskuussa 2021.