Osinkoverotuksen perusteet

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Tässä verkkokoulutuksessa saat erinomaisen tietopaketin osinkoverotukseen liittyvistä peruskysymyksistä.
Koulutuksen käytyäsi tiedät, millä edellytyksillä osinkoa voidaan jakaa ja miten osakkeen matemaattinen arvo lasketaan. Opit, miten osinko tulee kirjata osingon antajan kirjanpidossa ja mitä tietoja annetaan vero- ja vuosiilmoittamisessa. Kuulet myös, mitä tarkoittaa peitelty osinko.

Koulutus sopii aloittavalle kirjanpitäjälle ja kaikille tavanomaisia osingonjakokysymyksiä pohtiville.

Koulutusmateriaali:

Aineisto sisältää 30 sivua (59 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
31 tehtävää

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
2 tuntia 30 minuuttia

Kouluttaja:
Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija

Koulutuksen sisältö:

  • Osingonjako – yhtiöoikeudelliset edellytykset ja päätöksenteko
  • Osinkoverotuksen yleispiirteet
  • Osakkeen matemaattisen arvon laskeminen
  • Osingonsaajakohtaiset vähennyserät matemaattisesta arvosta
  • Osinkoverotuksen eräitä soveltamistilanteita, ja peitelty osinko
  • Ennakonpidätyksen toimittaminen
  • Osingon kirjaaminen antajan kirjanpitoon
  • Vuosi- ja veroilmoittaminen sekä tilinpäätöksen rekisteröinti

Koulutus on julkaistu lokakuussa 2023