Osinkoverotuksen erityiskysymykset

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi osinkoverotuksen erityiskysymyksiä. Opit mm. miten osakkeiden kauppa vaikuttaa myyjän ja ostajan osinkoverotukseen tuoreen oikeuskäytännön perusteella. Kuulet myös, mitä pitää ottaa huomioon, kun yritysmuodon muutoksen tai sulautumisen jälkeen ryhdytään jakamaan osinkoa.

Luentomateriaali-linkistä voit ladata itsellesi koulutusmateriaalin. Aineisto sisältää 39 sivua (77 diaa).

Koulutusvideoiden kesto yhteensä: 
2 tuntia 38 minuuuttia

Kouluttaja:
Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Suomen Taloushallintoliitto ry

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on kolme osa-aluetta. Osa-alueet sisältävät koulutusvideoita sekä lopuksi on monivalintatehtävä

Osioiden aiheet ovat:

  • Osa 1: Johdanto, osakepääoman ja oman pääoman muutokset sekä erilajisille osakkeille jaettava osinko
  • Osa 2: Yhtiön osakkeiden kauppa ja osingonjako, omien osakkeiden hankinta, lunastus ja luovutus sekä yritysmuodon muutos, sulautuminen ja jakautuminen yritysjärjestelytoimena
  • Osa 3: Varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP), suosiva varojenjako sekä osakkeiden lahjoitus ja osinko-oikeuden pidätys 

Tämä koulutus on julkaistu päivitettynä huhtikuussa 2024.