Osakeyhtiöoikeuden perusteet

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Tule mukaan oppimaan yhtiöoikeuden perusasioita selkeästi jäsennellyn aineiston ja innostavan kouluttajan johdolla.

Tässä verkkokoulutuksessa saat kattavan ja käytännönläheisen kuvan osakeyhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista. Saat tietoa paitsi osakeyhtiön perustamisesta ja siihen liittyvistä sopimuksista, myös käytännöistä, joilla yhtiön toiminta päättyy. Kuulet, millä edellytyksillä osingonjako on mahdollista ja millä eri tavoin omaa pääomaa voi vahvistaa. Perehdyt lisäksi osakeyhtiön toimielimiin, niiden päätöksentekoon ja hallinnon järjestämiseen käytännössä.

Koulutus on tarkoitettu uraansa aloittaville kirjanpitäjille.

Koulutusmateriaali:
27 sivua (50 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
7 kpl

Koulutusvideoiden kesto yhteensä: 
1 tuntia 20 minuuttia

Kouluttaja:
Mira Merikanto, kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Koulutuksen sisältö

Osakeyhtiö yhtiömuotona, keskeiset periaatteet
 • Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu​
 • Pääoma ja sen pysyvyys​
 • Osakkeen luovutettavuus​
 • Toiminnan tarkoitus​
 • Enemmistöperiaate​
 • Yhdenvertaisuus​
 • Johdon tehtävä​
 • Tahdonvaltaisuus
Osakeyhtiön perustaminen ja osakkeet
 • Perustamissopimus
 • Rekisteröinti Kaupparekisteriin
 • Osakkeiden maksaminen
 • Yhtiöjärjestys
 • Osakassopimus
Yhtiön hallinto ja päätöksenteko
 • Yhtiökokous
 • Hallitus ja muu johto
 • Tilintarkastaja
Osingonjako
 • Osingonjaon edellytykset
Oman pääoman vahvistaminen
 • Omistajien sijoitukset
 • Sijoitukset ulkopuolisilta tahoilta
 • Arvonkorotukset
Toiminnan lopettaminen
 • Liiketoimintakauppa
 • Osakekauppa

Koulutus on julkaistu joulukuussa 2023.

Kohteen Verkkokoulutus sisältö

Osio 1 Osakeyhtiö yhtiömuotona & keskeiset periaatteet
Osio 2 Osakeyhtiön perustaminen
Osio 3 Yhtiön hallinto ja päätöksenteko
Osio 4 Osingonjako
Osio 5 Oman pääoman vahvistaminen
Osio 6 Toiminnan lopettaminen
Tehtävät