Osakeyhtiön varojenjako ja maksukyvyn arviointi

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Osakeyhtiössä on ennen varojenjakoa arvioitava yhtiön maksukyky. Käytännössä maksukyvyn arviointi tulee useimmiten esille osingonjaon yhteydessä, mutta myös muissa tilanteissa, kuten omien osakkeiden hankkimisen ja muun varojenjaon yhteydessä.

Maksukyvyn arvioinnin rooli korostuu silloin, kun yhtiö on epävarmassa taloudellisessa tilanteessa tai näköpiirissä on yhtiön maksukykyä heikentäviä riskejä. Yhtiön velkojien intressissä on, että maksukykyä arvioidaan riittävän huolellisesti varojenjaon yhteydessä.

Koulutuksessa

 • saat tietoa, mille periaatteelle varojenjakomalli rakentuu
 • kuulet, minkälaisia varojenjaon rajoitukset käytännössä ovat
 • tarkastellaan maksukykytestiä poikkeusoloissa
 • pohditaan maksukykytestin tulevaisuutta

Koulutusmateriaali: 30 sivua (60 diaa).

Koulutusvideoiden kesto: 2 h 26 minuuttia

Monivalintatehtäviä: 49 kpl

Kouluttaja: Janne Ruohonen, yritysoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa on neljä osa-aluetta. Osa-alueet sisältävät koulutusvideoita ja niihin liittyviä tehtäviä.

Yhtiön varojenjako

 • Yritysoikeussuunnittelu & varojenjakokysymykset
 • Velkojiensuojafunktio osakeyhtiössä
 • Varojenjakotavat
 • Varojenjaon päätöksenteko
 • Vapaa oma pääoma ja yksimieliset osakkeenomistajat

Maksukykytesti varojenjaon rajoittajana

 • Sääntely
 • Sisältö – minkä seikkojen valossa arviointi on tehtävä?
 • Maksukykytestin ja vähemmistöosinkosäännöksen kollisio
 • Suorittajat – kenen velvollisuuksiin arvioinnin tekeminen kuuluu?
 • Arvioinnin ajankohta – missä vaiheissa on arvioitava?
 • Arvioinnin ajallinen ulottuvuus – kuinka pitkälle on arvioitava?
 • Dokumentointi – onko arviointi dokumentoitava?
 • Laittoman varojenjaon seuraukset ja vahingonkorvaus

Maksukykytesti poikkeusolosuhteissa (kriisit)

Maksukykytestin tulevaisuus

Tämä koulutus on julkaistu marraskuussa 2020.

Kohteen Verkkokoulutus sisältö

Osa 1: Yhtiön varojenjako
Osa 2: Maksukykytesti varojenjaon rajoittajana
Osa 3: Maksukykytesti poikkeusolosuhteissa
Osa 4: Maksukykytestin tulevaisuus