Arvonlisäverotusmenettelyn käytännön kysymykset ja pohdinnan paikat

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Tässä koulutuksessa kuulet

  • mitkä ovat tyypillisiä arvonlisäverojen ilmoittamiseen liittyviä virheitä ja miten virheet tulisi korjata
  • mikä on paras tapa pyrkiä saamaan jo ennakkoon varmuutta oikeasta ALV-käsittelystä
  • miten arvonlisäverotukseen haetaan muutosta ja mitä tällöin olisi tärkeää huomioida
  • miten ja milloin verovelvollisen tulisi osata soveltaa uutta oikeuskäytäntöä omassa toiminnassaan

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 40 sivua (80 diaa)

Tehtäviä yhteensä:
5 casea, joihin jokaiseen liittyy neljä oikein/väärin kysymystä.
Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että tehtävistä saa 75 % oikein.

Koulutusvideoiden kesto yhteensä: 
3 h 52 minuuttia

Kouluttaja:
Petri Salomaa, arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte Oy

Koulutuksen sisältö

Verojen ilmoittamisen ja maksamisen erityiskysymyksiä
oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
ilmoittamisen tyypilliset virheet; oman käytön verotus, käännetty verovelvollisuus, nollaverokannan alainen liikevaihto
yhteenvetoilmoituksen haasteen paikat

Virheiden korjaaminen
korjaamistavat; vähäiset ja isommat virheet
myöhästymismaksut, veronkorotus, laiminlyöntimaksut
yhteenvetoilmoituksen korjaaminen 
 
Ennakollinen keskustelu, kirjallinen ohjaus vai Verohallinnon tai keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu
eri menetelmien hyödyt ja haitat
käytännön tilanteet ja kulloinkin soveltuva toimintatapa

Muutosverotus ja muutoksenhaku
verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi
verotuksen määräaikojen laskenta, veroviranomaisen jatkettu ja pidennetty määräaika
oikaisuvaatimusmenettely
valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen; käytännön huomioita valitusprosesseista
 
Oikeus- ja verotuskäytännön muutosten huomioiminen
KHO:n ja EUT:n ratkaisujen ajallinen vaikutus
Verohallinnon ohjeiden ja linjausten voimaantulo

Koulutus on julkaistu päivitettynä syyskuussa 2023.