Tilitoimiston palvelut

Tilitoimiston palvelut voi jakaa neljään osaan

1 Tilinpäätös ja juokseva kirjanpito.
Palveluun kuuluu liiketapahtumien ja tositteiden kirjauskäsittely sekä sovitut päivittäiset tai viikoittaiset palvelut sekä lakisääteiset kuukausittaiset ja vuosittaiset viranomaisraportit kuten alv-raportit, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Erikseen on tärkeää sopia millaisia raportteja sinä yrittäjänä tarvitset ja haluat kirjanpidosta.

2 Palkanlaskenta.
Tilitoimistosi laskee puolestasi palkat ja työnantajasuoritukset. Peruspalveluun kuuluu lisäksi palkkalaskelman eli tilinauhan lähettäminen ja viranomaisilmoitukset eri jaksoilta. Lisäksi voit sopia lisäpalveluista kuten Kela-hakemukset, Tilastokeskuksen raportointi, jäsenmaksuasiat, ulosottoasiat sekä muut henkilöstöhallinnossa seurattavat asiat, kuten esim. koulutuspäivien ja sairauslomapäivien erillisseuranta henkilöittäin/henkilöryhmittäin.

3 Kokonaisvaltainen liikekirjanpidon eli ulkoisen laskennan palvelu.
Tilitoimistossa hoidetaan kaikki asiakkaan taloushallintoon kuuluvat asiat; maksatus, palkanlaskenta, myyntien ja ostolaskujen käsittely. Syvimmillään tilitoimiston tuki voi ulottua yrityksen tilausprosessista sähköiseen pysyväisarkistointiin.

4 Sisäinen laskenta eli johdon laskentatoimi. 
Kun tarvitset apua liiketoimintasi suunnittelussa tai esimerkiksi tuote- tai asiakaskannattavuuksien laskennassa, ovat sisäisen laskennan palvelut luonteva laajennus kirjanpidon peruspalveluihin. 

Kysy rohkeasti tilitoimistostasi, millaisia palveluita heillä on tarjota kuhunkin osa-alueeseen liittyen. Vaikka et heti ostaisikaan kaikkea, on hyvä tietää miten ja milloin saat tilitoimistoltasi lisäapua, kun liiketoimintasi kasvaa.

Voit aloittaa ulkoistamisen niinkin, että pidät osan toimista aluksi itselläsi esimerkiksi maksamisen ja laskuttamisen. Kun olet tyytyväinen tulokseen ja yhteistyö kirjanpitäjäsi kanssa sujuu, voit ulkoistaa lisää tehtäviä.

Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, voit aloittaa ulkoistuksen myös esimerkiksi palkanlaskennasta. Se on tyypillinen tehtävä, jossa ulkoistus todella kannattaa.

KOLME PIENEN YRITYKSEN VAIHTOEHTOA

Tee kirjanpitosi itse

Plussat Miinukset
 • Et maksa rahaa ulos yrityksestäsi
 • Omaa aikaasi kuluu paljon.
 • Vaikea pysyä ajan tasalla lain ja asetusten kanssa.
 • Rahaa palaa järjestelmiin.

Ulkoista lakisääteinen peruskirjanpito

Plussat Miinukset
 • Säästät aikaasi.
 • Vältyt kirjanpidon rutiiniongelmien pohtimiselta.
 • Raportit kulkevat ajallaan.
 • Tilitoimisto hoitaa viranomaisraportoinnin puolestasi.
 • Tehokkaat ja ajantasaiset tietojärjestelmät. 
 • Et enää käsittele numeroita itse, joudut perehtymään raportteihin.
 • Joudut opettelemaan sähköisten järjestelmien käytön, jos siirryt sähköiseen laskutukseen.
 • Tehokkaat kirjanpidon rutiinit, mutta perussopimukseen ei kuulu talousohjausta.

Ulkoista talousohjaus

Plussat Miinukset
 • Optimoit rahankäyttöäsi
 • Saat ehdotuksia liiketoimintasi kehittämiseen.
 • Et kehitä firmaasi yksin.
 • Tiedät koko ajan, mikä on yrityksesi taloudellinen tilanne.
 • Kuulet heti, jos jokin liiketoimintasi osa-alue ei ole kannattava.
 • Liiketoimintasi kannattaa paremmin, kun asetat sille selkeitä numeerisia tavoitteita.
 • Joudut etsimään kirjanpitäjän, joka ymmärtää liiketoimintaasi.
 • Joudut toimittamaan säännöllisesti myyntisi tiedot kirjanpitäjällesi, jotta hän pystyy ennustamaan täsmällisesti.
 • Joudut varaamaan aikaa säännöllisille tapaamisille.

TALOUSHALLINNON PALVELUKELLO

Taloushallinnon palvelukello kertoo, millaisia tehtäviä tilitoimisto hoitaa puolestasi ja miten se raportoi tilanteestasi. Kun olet ulkoistamassa kirjanpidon tehtäviä, sovi tilitoimistosi kanssa kuukausittaisista ja vuosittaisista rutiineista. Palvelukellosi voisi näyttää esimerkiksi tältä:

KUUKAUSITTAIN

Kuukausitilinpäätös ja analyysi
Seuraavan kuun 15.päivä
Huomiot poikkeamista ja suositukset toimenpiteistä

Arvonlisävero
Kuun 12. päivä ALV-tilitykset ja raportointi verottajalle

Palkat
Palkat maksetaan kuun 15. päivä 
Työnantajatilitykset ja raportointi verottajalle

Ennusteen päivittäminen
Kuukausipalaveri kuun ensimmäinen maanantai

NELJÄNNESVUOSITTAIN

Budjetointi
Budjetin päivittäminen neljännesvuosittain

VUOSITTAIN

Tilinpäätös
Muistio tilinpäätösneuvottelusta
(hallinto, osingonjakoehdotus, osakastapahtumat, lainat, vakuudet ja vakuutukset, jaksotukset jne.)
Tasekirjan allekirjoitus seuraavan helmikuun loppuun mennessä
Toimeksiantosopimuksen päivitys vastaamaan palvelujen tarvetta

Tuloveroilmoitus
Määräaikaan mennessä

Palkanmaksu
Vuosi-ilmoitukset tammikuun loppuun mennessä

Yhtiökokous
Tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä
Yhtiökokouspöytäkirja