Miksi auktorisoitu toimisto?

MITEN HYÖDYT, KUN VALITSET AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON?

Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita ammattilaisia.

Taloushallintoliiton jäsenenä tilitoimisto takaa, että palvelu on jatkuvaa. Auktorisoidulla toimistolla on vastuuvakuutukset kunnossa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosi toimii hyvän tilitoimistotavan mukaisesti. Auktorisointi edellyttää, että toiminta on tiukasti lain mukaista ja että uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Taloushallintoliiton jäsenyritykset ovat auktorisoituja tilitoimistoja.

MILLAISIA RISKEJÄ TILITOIMISTON VALINTAAN LIITTYY?

Ulkoistamiseen liittyy aina riskejä, samoin kuin yrityksessäsi sisäisestikin tehtävään kirjanpitoon.

Auktorisoidut tilitoimistot pystyvät tarjoamaan vastaukset alla oleviin kysymyksiin. Ne noudattavat Taloushallintoliiton alalle luomaa toimialastandardia, jonka tarkoituksena on taata keskeytyksetön ja laadukas palvelusuhde. Ulkoistamista suunnitellessasi varmista siis tilitoimistosi kanssa, että se on varautunut seuraaviin tilanteisiin:

  • Yhden hengen tilitoimistossa voi yllättää sairaus tai loppuun palaminen.
  • Jos tilitoimisto vaihtaa kirjanpitäjää, voi käydä niin, että dokumentoimaton kokemustieto häviää kirjanpitäjän mukana.
  • Suuremmassa yksikössä kirjanpitäjä tai yhteyshenkilö voi vaihtua, eikä yhteistyö tunnukaan enää yhtä sujuvalta ja mukavalta.
  • Palvelusopimus on epäselvä ja jättää vastuisiin paljon harmaita alueita.
  • Jos tilitoimisto ajautuu vaikeuksiin tai konkurssiin, on yritykseesi liittyvää tietämystä vaikea siirtää.
  • Tilitoimistolta puuttuu jatkuvuussuunnitelma ja toimintamallit, jotka estävät esimerkiksi kirjanpitosi tietojen katoamisen järjestelmäongelman yllättäessä.
  • Varmista aina, että tilitoimistolla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa vakavat virheet kirjanpidossa. Esimerkkejä tällaisista virheistä ovat määräajan unohtaminen (esimerkiksi tukien ja korvausten hakeminen tai luvan uudistus). Myös kirjanpitäjän virheestä aiheutuvat verotukseen liittyvät vahingot kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Tilitoimiston on vastattava myös tilanteissa, joissa kirjanpitosi tietoja häviää tai leviää.