Miksi auktorisoitu toimisto?

MITEN HYÖDYT, KUN VALITSET AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON?

Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. 

Taloushallintoliiton jäsenenä tilitoimisto takaa, että palvelu on jatkuvaa. Auktorisoidulla toimistolla on vastuuvakuutus kunnossa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosi toimii taloushallintopalvelualan hyvän tavan mukaisesti. Auktorisointi edellyttää, että toiminta on tiukasti lain mukaista ja että uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Taloushallintoliiton jäsenyritykset ovat auktorisoituja tilitoimistoja.

MILLAISIA RISKEJÄ TILITOIMISTON VALINTAAN LIITTYY?

Ulkoistamiseen liittyy aina riskejä, samoin kuin yrityksessäsi sisäisestikin tehtävään kirjanpitoon. Auktorisoidut Taloushallintoliiton jäsenet noudattavat hyvää taloushallintopalvelualan tapaa, jonka tarkoituksena on taata mm. keskeytyksetön ja laadukas palvelusuhde.