Koronauutisointi

Taloushallintoliiton koronauutiset koostettuna yhdelle sivulle.
Valkoisten pallojen joukossa sininen pallo

4.3.2022

Tartuntapäivärahaa ilman tartuntatautilääkäriä
Sairasvakuutuslain väliaikainen muutos mahdollistaa tartuntatautipäivärahan saamisen muidenkin lääkäreiden kuin tartuntatautilääkärin antamalla todistuksella.

30.11.2021

Taloushallintoliitto ottaa koronapassin käyttöön kaikissa tilaisuuksissaan
Taloushallintoliiton tapahtumiin ja koulutuksiin pääsee jatkossa osallistumaan paikan päällä vain esittämällä koronapassin. Etäosallistuminen mahdollistetaan kaikille, jotka sitä suosivat.

5.8.2021

Sulkemiskorvauksen hakuaika päättymässä, kustannustuen neljäs hakukierros avautuu 17.8.
Valtiokonttori tiedottaa heidän kauttaan haettavista yritysten koronatuista ja niiden hakuaikatauluista. Keskisuurille ja suurille yrityksille tarkoitetun sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy perjantaina 13.8. Tiistaina 17.8. avautuu kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika.

17.6.2021

Suurten yritysten sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi vaaditaan tilintarkastajan raportti
Valtiokonttori tiedottaa, että keskisuurille ja suurille yrityksille tarkoitetun sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa heinäkuun puolivälissä. Sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi vaaditaan konsernin välitilinpäätös ja kattava tilintarkastajan raportti. Kustannustuen kolmannen kierroksen hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15.

4.6.2021

Eduskunta sai lakiesitykset kustannustuen neljännestä hakukierroksesta sekä eräistä muista koronatuista
Eduskunta sai 3.6.2021 käsiteltäväkseen koronatukipaketin. Yleisen kustannustuen osalta kyse on jo neljännestä hakukierroksesta. Mikäli laki hyväksytään, yritykset voivat hakea kustannustukea maalis-toukokuulta. Lisäksi on tarkoitus säätää keskisuurille ja suurille yrityksille mahdollisuus sulkemiskorvaukseen ja yleisistä kustannustuen kriteereistä hieman poikkeavaan koronatukeen.

21.5.2021

Sulkemiskorvauksen haku on lähtenyt hyvin käyntiin
Sulkemiskorvauksen haku aukesi 12.5. ja ensimmäisen viikon aikana sulkemiskorvausta haki 2258 yritystä. Sulkemiskorvaus koskee pienyrityksiä ja mikroyrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada korvausta, jos sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksellä tai viranomaisen päätöksellä.

27.4.2021

Eduskunta hyväksyi mahdollisuuden lykätä yhteisöjen kevätkokouksia 30.9.2021 saakka
Eduskunta on 27.4.2021 hyväksynyt lakiehdotuksen, joka sallii yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen ja pitämisen 30.9.2021 mennessä. Hyväksyttyä poikkeamislakia sovelletaan 30.9.2020–31.3.2021 päättyneiden tilikausien jälkeen pidettäviin yhteisöjen kokouksiin. Poikkeuksella voidaan ohittaa myös esim. osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräys varsinaisen yhtiökokouksen määräajasta.

22.4.2021

Haku verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn alkoi 21.4.2021
Haku verojen kevennettyyn maksujärjestelyyn alkoi 21.4.2021. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää perintätoimet, kunnes hakemus on käsitelty. Kevennetyssä maksujärjestelyssä viivästyskorko alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Viivästyskorko ei ole vähennyskelpoinen tuloverotuksessa, joten esim. osakeyhtiön verotuksessa 2,5 prosenttia vastaa 3,13 prosentin suuruista vähennyskelpoista korkoa.

16.4.2021

Kustannustuen haku avautuu 27.4. – sulkemiskorvaus tulossa 12.5.
Valtiokonttori järjestää kaksi kaikille avointa ja maksutonta webinaaria, joissa käsitellään kustannustuen hakemista ja sisältöä. Kustannustuen kolmas kierros avautuu Valtiokonttorissa 27.4.2021. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi.

9.4.2021

Yritysten kolmas kustannustukikausi ja toimitilojen sulkemiskorvaus hyväksyttiin eduskunnassa
Eduskunta on 9.4.2021 hyväksynyt lakimuutosehdotukset yritysten määräaikaisen kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta ja toimitilojen sulkemiskorvauksesta. Hakukauden on tarkoitus alkaa lain voimaantulon jälkeen huhtikuussa. Sulkemiskorvausta on puolestaan haettava neljän kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

7.4.2021

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksen jättöön lisäaikaa 31.5.2021 saakka
Verohallinto uutisoi 8.4.2021, että se on päättänyt pidentää yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoituksen jättöaikaa kuukaudella 31.5.2021 asti niille veroilmoituksille, jotka annetaan joulukuussa 2020 päättyneiltä tilikausilta.

23.3.2021

KILA:lta omaehtoinen poikkeuslupa – tilinpäätöksen laatimisaikaan kaksi lisäkuukautta
Kirjanpitolautakunta on 23.3.2021 antanut omaehtoisen poikkeusluvan (KILA 2015/2021), jolla ennen 1.1.2021 päättyneiltä tilikausilta laadittaville tilinpäätöksille annettiin kaksi lisäkuukautta. Verohallinto ei ole vielä ilmoittanut, aikooko se pidentää veroilmoitusten kevään jättöaikoja. Oikeusministeriö jo sen sijaan valmistelee kevätkokousten siirtoa syksyyn mahdollistavaa lakimuutosta.

12.3.2021

OM valmistelee kevään vuosikokousten lykkäämisen sallivaa lakimuutosta
Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutosehdotus, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten pitämisen 30.9.2021 mennessä. Tilinpäätösten ja veroilmoitusten osalta viranomaiset eivät vielä ole ilmoittaneet, että laatimisen ja ilmoittamisen ajankohtiin olisi tulossa muutoksia.

25.1.2021

Konkurssi- ja perintälainsäädännön väliaikaiset huojennukset korona-aikana
Konkurssi- ja perintälainsäädäntöön sisältyy koronatilanteen vuoksi lievennyksiä, jotka jatkuvat kuluvankin vuoden aikana. Helmikuun alussa 2021 konkurssilakiin palaa maksukyvyttömyysolettama, jota velkoja ei ole voinut käyttää konkurssihakemuksensa perusteena. Sekin palaa lakiin lievennettynä tietyksi määräajaksi.

21.1.2021

KILA päivitti omaehtoista lausuntoa ravintola-alan koronahyvityksen kirjanpitokäsittelystä
Kirjanpitolautakunta on päivittänyt ravintola-alan koronahyvityksen kirjanpitokäsittelystä antamaansa omaehtoista lausuntoa. Lausuntoa on muutettu vastaamaan paremmin hyvityksestä säädettyyn lakimuutokseen (L 1200/2020).

19.1.2021

Itä-Suomen hallinto-oikeus: Yrityksen kustannustuen kriteerinä on yrityksen tosiasiallinen toimiala
Päätös yrityksen määräaikaisen kustannustuen myöntämisestä pitää tehdä yrityksen tosiasiallisen toimialan perusteella eikä päätöksenteossa saa nojata yksinomaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkittyyn toimialatietoon, joka saattaa olla virheellinen. Näin linjasi Itä-Suomen hallinto-oikeus 15.1.2021 antamassaan päätöksessä.

11.12.2020

Kustannustustuen jatkokauden haku alkaa – ravintola-alan hyvityksen palautusvelvollisuus poistuu pienyrityksiltä
Lakimuutokset yritysten kustannustuen jatkokautta varten on vahvistettu tänään 11.12.2020. Jatkohaun on tarkoitus avautua 21.12.2020. Tukiviranomaisena toimii Valtiokonttori. Ravintola-alan rajoituskaudelta 4.4.–31.5.2020 saaman hyvityksen palautusvelvollisuuden poistuminen pienyrityksiltä hyväksyttäneen eduskunnassa 14.12.2020. Lakimuutos keventää myös yritysten tilinpäätösvelvoitteita.

Tilisanomat: Koronaan liittyvät julkiset avustukset ja niiden käsittely kirjanpidossa
Yritykset ovat saaneet tänä vuonna avustuksia eri julkisilta toimijoilta koronapandemian menetysten lievittämiseen. Suoria ohjeita avustusten kirjaamiseen tilinpäätökseen on kuitenkin varsin vähän. Olemmekin nyt koonneet ohjeita avustusten kirjaustavoista. Lue lisää Tilisanomista.

4.11.2020

Lakiehdotus – pieniltä ravintola-alan yrityksiltä poistetaan valtiontuen takaisinmaksuvelvoite
TEM on julkaissut lakiehdotusluonnoksen, joka poistaisi pieneltä ravintolalta velvollisuuden palauttaa sille rajoitusvelvoitteen 4.4.–31.5.2020 ajalta maksettua hyvitystä takaisin valtiolle. Yrityksen ei tarvitsisi enää laskea ns. toteutumaperusteisen rajoituksen toteutumista eikä esittää siitä tilinpäätöksessä liitetietoa eikä tilintarkastajakaan olisi velvollinen asiaa tarkastamaan.

28.10.2020

Konkurssisuma tulossa – varo takaisinsaantitilanteita
Monet tilitoimistot ovat törmänneet konkurssiasiakkaidensa kohdalla takaisinsaantiin. Takaisinsaannissa pesänhoitaja hakee konkurssivelallisen suorittamien maksujen peräyttämistä takaisin konkurssipesälle. Takaisinsaanti voi siten koskea myös tilitoimistojen palveluveloituksia ja niistä syntyneitä velkoja. Asian merkitys korostuu, kun konkurssien määrän oletetaan ryöpsähtävän alkuvuonna 2021.

21.10.2020

Ravintola-alan tukihakemukset viimeistään 31.10.2020 – myös uusia yritystukia on valmisteilla
Ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tukea pitää hakea viimeistään 31.10.2020. Valtioneuvoston asetuksen muutos mahdollistaa puolestaan yritysten kehittämisavustusten myöntämisen väliaikaisena valtiontukena 19.10.–31.12.2020.  Tuki voidaan myöntää myös pienille yrityksille. Yritysten määräaikainen kustannustuki on saamassa jatkoa joulukuussa. Lakiesitystä valmistellaan parhaillaan.

30.9.2020

Kirjanpitolautakunnalta lausunto ravintola-alan koronatuen käsittelyyn
Kirjanpitolautakunta on 29.9.2020 julkaissut omaehtoisen lausunnon ohjeistukseksi ravintola-alan koronatuen kirjapitokäsittelyä varten. Ravintola-alan koronatuki perustuu viime toukokuun lopulla annettuun lakiin (403/2020), joka sisältää kaksi tukielementtiä – uudelleentyöllistämistuen ja hyvityksen toiminnan rajoittamisesta. Lausunto antaa ohjeet viimeksi mainitun tuen käsittelyyn.

28.8.2020

Arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön muutoksiin aikalisä
Verohallinto lykkää arvolisäveroilmoituksen laajennetun tietosisällön käyttöönottoa ilmeisesti ainakin vuodella. Alunperin käyttöönoton piti tapahtua vuonna 2022, mutta nyt tähtäimessä on vuosi 2023 tai mahdollisesti vasta tämän jälkeen.

23.6.2020

Jatkoaikaa työsuhteisiin liittyviin väliaikaisiin lakimuutoksiin
Lomautuksiin, takaisinottovelvollisuuteen ja työttömyysturvaan liittyville lakimuutoksille annettiin jatkoaikaa vuoden loppuun asti. Työehtosopimuksilla olevia ehtoja lomautuksista on kuitenkin noudatettava.

22.6.2020

Esitys arvonlisäveron takaisinlainauksesta hyväksyttiin eduskunnassa
Eduskunta hyväksyi 22.6.2020 lakiesityksen (HE 74/2020) arvonlisäveron takaisinlainauksesta. Lainaus toteutetaan Verohallinnon tekemänä maksujärjestelynä. Korko aleni eduskuntakäsittelyn aikana 2,5 prosenttiin. Tällä kompensoidaan sitä, että korko juoksee alkuperäistä veron eräpäivää seuraavasta päivästä, vaikka rahat ovat olleet valtion kassassa ja palautuvat yritykselle vasta heinäkuussa.

17.6.2020

Pk-sektorin yrityksistä 13 prosenttia on yhä konkurssivaarassa
Pk-sektorin yrityksistä 13 prosenttia on edelleen vaarassa ajautua konkurssiin, ilmenee Taloushallintoliiton toistamasta kyselytutkimuksesta kirjanpitäjille kesäkuulta. Tilanne on parantunut toukokuusta vain parilla prosentilla.

1.6.2020

Verkkokaupan arvonlisäverouudistuksen käyttöönotto siirtyy kesään 2021
Verkkokaupan arvonlisäverouudistuksen käyttöönottoa on päätetty lykätä koronaepidemian vuoksi. Uudistuksen jälkeen verkkokauppias voi käyttää ns. arvonlisäveron eritysjärjestelmää. Käyttöönotto siirtyy puolella vuodella ja tapahtuu 1.7.2021 alkaen. Lykkääntyminen ei aiheuta kansallisia lakimuutoksia. Näitä EU-säännöksiä ei ole vielä viety arvonlisäverolakiimme. Lakiesitys annettaneen ensi syksynä.

26.5.2020

Ravintoloiden tukipaketti läpi eduskunnassa – uusia velvoitteita tilinpäättäjälle ja tilintarkastajalle
​Eduskunta on tänään 26.5.2020 hyväksynyt ravintola-alan tukipaketin – uudelleentyöllistämisen tuen ja hyvityksen toiminnan rajoittamisesta. Esitystä muutettiin eduskuntakäsittelyn aikana eräiltä osin. Esimerkiksi uudelleentyöllistämisen tukea voi saada myös vuokratyövoiman käyttöön. Hyvitystä ei saa käyttää voitonjakoon. Laki sisältää myös liitetietovelvoitteen ja velvoitteita tilintarkastajille.

22.5.2020

Kannanotto: Pk-yrityksistä 15 % edelleen konkurssivaarassa – luottamuksen palauttaminen nyt tärkeintä
Pk-sektorin yrityksistä jopa 15 prosenttia on edelleen vaarassa ajautua konkurssiin, ilmenee Taloushallintoliiton toistamasta kyselytutkimuksesta kirjanpitäjille. Pk-yritysten kirjanpitodatan analysointi vahvistaa kyselytutkimuksen havainnot ja johtopäätökset.

8.5.2020

Yritysten koronatuet – kirjanpito ja verotus
Yrityksille ja yrittäjille myönnetään parhaillaan tukia koronaepidemian vuoksi. Tässä katsaus tällä hetkellä käytössä oleviin tukiin ja niiden käsittelyyn kirjanpidossa ja verotuksessa.

5.5.2020

Verojen maksujärjestelykorkoon, velkojen ulosottoon ja konkurssimenettelyyn väliaikaisia muutoksia
Verojen maksujärjestelykorko alennettiin seitsemästä prosentista määräajaksi neljään prosenttiin. Velkojen ulosottomenettelyyn säädettiin lievennyksiä määräajaksi, ja ulosottomiehille velvollisuus aktiivisesti kertoa ulosottovelallisille näistä lievennyksistä. Velkojalta poistettiin määräajaksi oikeus hakea velallinen konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen eli ns. kasipäiväisen avulla.

29.4.2020

Veroilmoitus, tilinpäätös ja yhtiökokous – muuttuneet määräpäivät koronaepidemian vuoksi
Huomenna 30.4.2020 vahvistetaan poikkeuslaki (HE 45/2020), jolla pidennetään tilinpäätösten laatimisajankohtaa ja yhtiökokousten pitoajankohtaa väliaikaisesti. Verohallinto on puolestaan aiemmin myöntänyt yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten jättöaikaan kuukauden pidennyksen. Seuraavassa katsaus määräajoista, joita veroilmoitusten, tilinpäätösten ja yhtiökokousten osalta voi noudattaa.

Kannanotto: Hallituksen on tehtävä nopeasti rohkeita päätöksiä rajoitusten purkamiseksi
Hallituksen on tehtävä nopeasti päätöksiä koronarajoitusten purkamiseksi. Kyselyt ja pk-yritysten kirjanpitojen analyysit vahvistavat viime viikolla julkaistun tilannekuvan: joka kolmas pk-yritys Suomessa on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa ja joka viides pk-yritys on vaarassa ajautua konkurssiin koronakriisin takia.

24.4.2020

Osakeyhtiön oman pääoman negatiiviisuus ja sen oikaiseminen
Koronaepidemian vuoksi yritysten maksuvalmius ja oma pääoma ovat koetuksella. Mikäli yhtiön oma pääoma kääntyy negatiiviseksi, yhtiön pitää tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yhtiö osoittaa erillisellä laskelmalla ja laissa erikseen mainittujen erien avulla, että oma pääoma ei ole negatiivinen. Tämä laskelma on suositeltavaa esittää tilinpäätöksen liitetietona.

23.4.2020

​TAL2018-toimeksiantosopimus korona-aikana
Nyt jos koskaan on tärkeää, että tilitoimistojen johto tuntee TAL2018-toimeksiantosopimuksen keskeiset ehdot, joilla turvataan tilitoimiston saatavat asiakkaan maksuvaikeus- ja konkurssitilanteissa. Perustiedot aiheesta ja oikeista toimintamalleista kuuluvat myös kaikille kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille.

20.4.2020

Kirjanpitäjät ennustavat laajaa konkurssiaaltoa pk-sektorille
Lähes joka kolmas pk-yritys Suomessa on jo vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa ja joka viides pk-yritys on vaarassa ajautua konkurssiin koronakriisin takia, kertoo Taloushallintoliiton 16.–19.4. tekemä kysely kirjanpitäjille. Kyselyyn vastasi yli tuhat kirjanpitäjää tilitoimistoissa ja taloushallinnon palvelukeskuksissa.

17.4.2020

Koronatilanne – konkurssiin hakemista rajoitetaan ja yhtiökokousten pitämiseen lisäaikaa
Hallitus antoi 16.4.2020 kaksi uutta lakiesitystä koronaepidemian vuoksi. Konkurssihakemuksen tekeminen edellyttäisi velallisena olevan yrityksen nykyistä pidempikestoista maksukyvyttömyyttä. Toisen esityksen mukaan mm. yhtiökokous, osuuskunnan kokous ja yhdistyksen kokous voitaisiin myöhentää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tulisi kuitenkin laatia kesäkuun loppuun mennessä.

9.4.2020

Valtioneuvosto vahvisti 2000 euron tukimahdollisuuden yksinyrittäjille 9.4.2020
Valtioneuvosto vahvisti 2000 euron tukimahdollisuuden yksinyrittäjille 9.4.2020. Avustuksen edellytyksenä on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen ja yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen veroilmoituksen jättöaikaan kuukauden pidennys
Verohallinto on tänään 9.4.2020 tehnyt päätöksen, joka pidentää osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen sekä yhteisetuuksien veroilmoituksen jättöaikaa kuukaudella niiltä tilikausilta, jotka ovat päättyneet joulukuussa 2019 tai tammi-helmikuun aikana 2020. Pidennys on yleinen. Yritysten ei tarvitse erikseen hakea pidennystä ilmoituksen jättöaikaan koronaepidemian aiheuttamien ongelmien vuoksi.

8.4.2020

Koronan vaikutukset tänä keväänä laadittaviin tilinpäätöksiin
Käsissämme on tilinpäätöksiä tilikausilta, jotka ovat päättyneet vuoden 2019 puolella tai vuoden 2020 alussa. Nykytilanne on vaikuttanut voimakkaasti siihen, että yritysten taloudellinen tila on jo heikentynyt tai saattaa lähikuukausina heikentyä kohtalokkaasti. Taloushallintoliiton asiantuntijaryhmä on tuottanut kaksi työkalua kevään tilinpäätösten laadintaan toiminnnan jatkuvuutta ajatellen.

Yrittäjän työttömyysturvaan ja TyEL-vakuutusmaksuun väliaikaisia muutoksia
Yrittäjällä on nyt oikeus työmarkkinatukeen 16.3.–30.6.2020. Työnantajan osuuteen TyEL-vakuutusmaksussa tuli alennus 2,6 % ajalla 1.5.–31.12.2020.

1.4.2020

Korona ja työsuhteisiin liittyvät väliaikaiset lakimuutokset -kooste
Lomautuksiin, työsuhteisiin ja työttömyysturvalakiin liittyviä lakimuutoksia voimaan. Työehtosopimuksilla olevia ehtoja lomautuksista on kuitenkin noudatettava.

30.3.2020

Video: Koronan vaikutukset tilitoimistoihin
Katso tallenne perjantain 27.3.2020 Tasekirjailijat ry:n ja Taloushallintoliiton yhteisestä webinaarista “Koronan vaikutukset tilitoimistoihin”. Kouluttajana webinaarissa toimii taloushallinnon asiantuntija Riikka Lehtinen.

27.3.2020

Malli TAL2018-sopimuksen sisällön päivittämiseen
Toimeksiantosopimuksen palvelusisältöä voidaan muuttaa vastaamaan asiakkaan maksukykyä ja kriittistä tarvetta. Sopimuksesta voidaan toistaiseksi karsia pois ei-kriittiset palvelut ja päivittää palveluveloituksia vastaamaan asiakkaan maksukykyä.

26.3.2020

Korona, verotus ja tilinpäätös – kooste taloushallinnon kysymyksistä
Tämä kooste on tarkoitettu tueksi ja avuksi verokysymyksiin sekä tilinpäätöksen laatimiseen, vahvistamiseen ja rekisteröintiin epidemiatilanteessa, jossa ihmisten kanssakäyminen ja kokoustaminen on rajoitettua. Verotuksen osalta on mahdollista saada lisäaikaa niin maksamiseen kuin ilmoittamisen. Lisäksi omilla valinnoilla voi esim. arvonlisäverotuksessa vaikuttaa kassavirtaan.

25.3.2020

KILA myönsi omaehtoisesti yrityksille pidennyksen tilinpäätösten laatimiseksi
Kirjanpitolautakunta antoi 25.3.2020 yrityksille yleisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi. Poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia. Veroilmoituksen – ja siinä esitettävien tilinpäätöslukujen – antamiseen on haettava lykkäystä erikseen Verohallinnolta. KILA ei voi myöskään ohittaa esim. osakeyhtiölain mukaisia tilinpäätöksen vahvistamisen määraikoja.

Lomautusaikojen lyhentämisestä ja työttömyysturvan muutoksista päätös lähipäivinä
Hallitus ilmoittaa todennäköisesti lähipäivinä väliaikaisista muutoksista niin lomautusten ilmoitusaikojen lyhentämiseen kuin työntekijöiden ja yrittäjien työttömyysturvaan, sekä tiedon muutosten voimassaoloajoista. Voimassaoleva lomautuksia koskeva lainsäädäntö sisältää myös joustavampia lomautusmenettelyitä.

20.3.2020

Rajat sulkeutuvat työntekijöiltä su 22.3. – pohjoisen työmatkaliikenne sallitaan
Rajat hiljenevät työmatkaliikenteestä sunnuntaista 22.3.2020 alkaen. Pysyvän työsuhteen perusteella sisärajan ylittäminen on sallittua vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla. Välttämätön, erikseen määriteltyjen ammattiryhmien liikkuminen on kuitenkin sallittu.

Määräaikaisia joustoja yt-menettelyihin ja lomautuksiin
Hallitus kertoi 20.3. määräaikaisista muutoksista lomauttamisen helpottamiseksi.
Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.

Video: Korona tilitoimiston näkökulmasta
Julkaisemme TilisanomatLIVE-lähetyksen 17.3.2020 osuuden ”Korona tilitoimiston näkökulmasta”, jossa Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman käy läpi ajankohtaista tietoa ja ohjeita tilitoimistoille koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusolosuhteisiin.

Hyödynnä etätyötä työntekijöiden terveyden ja tilitoimiston toimintakyvyn turvaamiseksi
Tällä hetkellä etätyö on erittäin tehokas keino oman ja työtovereiden terveyden suojaamiseen ja tilitoimiston toimintakyvyn turvaamiseen. Asiasta kannattaa sopia ripeästi työntekijöiden kanssa. Tietosuoja-asetusta voi nyt soveltaa maalaisjärkeä käyttäen.

Eräillä aloilla määräaikaisia poikkeuksia vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain soveltamiseen
Valtioneuvosto antoi 17.3 asetuksen v äliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Päivitä asiakastoimeksiannon sisältöä tilanteen vaatiessa
Tilitoimiston toimeksiantosopimuksen palvelusisältöä voidaan tarvittaessa päivittää vastaamaan asiakkaan maksukykyä ja kriittistä tarvetta. Sopimuksesta voidaan karsia pois ei-kriittiset palvelut.

Verojen maksujärjestely ja ulosotto
Jos yrityksellä on verojen maksuvaikeuksia koronaepidemian vuoksi, se voi hakea helpotettua maksujärjestelyä 25.3.2020 alkaen. Maksujärjestelyyn ei pääse, jos yrityksellä on jo veroja ulosotossa. Tällöin yrityksen pitää asioida ulosottoviranomaisten kanssa ulosoton määrän rajoittamiseksi.

19.3.2020

Palkanlaskennan erityistilanteita korona-aikana
Olemme koonneet näkemyksiä palkanlaskennan erityistilanteista liittyen koulujen sulkemisiin, työnteon estymiseen ja vastaaviin erityistilanteisiin. Työsopimuslain ohella on aika soveltaa myös maalaisjärkeä ja tehdä kompromisseja.

18.3.2020

Auta asiakastasi kassanhallinnassa
Nyt jos koskaan tilitoimistojen asiakkaat tarvitsevat apua talouden hallintaan ja suunnitteluun. Tilitoimistossa työskentelevä, ota koppi asiasta ja auta asiakastasi, neuvojasi tarvitaan. Tässä tiedotteessa 9 keinoa kassakriisin ratkomiseen.

Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Korona, tilitoimisto ja TAL2018-sopimus
Koronaviruksen luoma kriisi aiheuttaa poikkeustoimia ja edellyttää kaikilta joustavuutta. Viime kädessä vaikeissa tilanteissa joudutaan kuitenkin usein turvautumaan sopimuksiin esimerkiksi silloin, kun tilitoimiston palveluntuotanto on tilapäisesti lamaantunut tai asiakkaalla on maksuviiveitä. Näihin tilanteisiin löytyy pelisäännöt TAL2018-sopimuksen yleisistä sopimusehdoista.

Veroilmoituksen lisäaika ja oma-aloitteisten verojen ilmoitusten myöhästymismaksun peruminen – hakemukseen ei tarvita lääkärintodistusta

Kirjanpitäjillä ja palkanlaskijoilla mahdollisuus pienten lasten kouluun viemiseen
Hallitus julkaisi listan aloista, joilla työskentelevien ihmisten lapset saavat mennä kouluun koronaviruksen aiheuttamien koulujen sulkemistenkin aikaan. Listalla ovat kirjanpitäjät ja palkanlaskijat tilitoimistoissa, yksittäisissä yrityksissä ja julkishallinnossa.

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

PRH: Kaupparekisteri-ilmoitusten määräajat koronatilanteessa

Suomen Tilintarkastajat: COVID-19 -pandemian vaikutuksista päättyneiden tilikausien tilinpäätöksiin (FAS) – ”tilikauden jälkeiset tapahtumat”

HS 18.3.2020: Työmarkkina­järjestöt sopivat: Lomautuksia nopeutetaan, yt-neuvotteluja ei korona­kriisin runtelemissa yrityksissä ole välttämätöntä käydä lainkaan

EK: Korona-helpotuksia lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön

Rakennusteollisuus: Rakennustyömaita uhkaa matkustuskarenssin ulottaminen virolaiseen työvoimaan

Rajavartiolaitos: Muutos sisärajoilla sallittavaan välttämättömään työmatkaliikenteeseen

Rajavartiolaitos: Suomen rajaliikennettä rajoitetaan 19.3.2020 alkaen

TEM: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Työsuojelu.fi: Maksusuunnitelmat auttavat yrityksiä pitämään tilaajavastuuselvitykset kunnossa

STM: Työeläkeyhtiöille mahdollisyys pidentää TyEL ja YEL -maksujen maksuaikaa

Oikeus.fi: Ulosotossa voidaan ottaa huomioon velallisen heikentynyt taloustilanne tietyin edellytyksin

INFORMAATIONLÄHTEINÄ SUOSITTELEMME TUTUSTUMAAN

Suomen Tilintarkastajat: Koronatietoa tilintarkastajalle
Tietoa tilintarkastajan tueksi, sivua päivitetään.

Suomen Yrittäjät: Kaikki koronasta yrittäjille
SY:n päivittyvä tietopaketti yrittäjiä koskevista uutisista ja ohjeista.

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta
THL seuraa ja arvioi koronatilannetta ja antaa virallisia ohjeistuksia.

Työterveyslaitos: Koronavirus ja työpaikat
Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn.

Verohallinto: Päivittyvä kooste koronatilanteesta
Kootut tiedotteet koronatilanteen vaikutuksista veroasioiden hoitamiseen ja asiakaspalveluun.

Kela: ajankohtaista koronatilanteen vaikutuksista tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin Henkilöasiakkaille ja Työnantajille

Tilaa Taloushallintoliiton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat taloushallintoalaa koskevan uusimman tiedon ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi. Lisäksi saat tiedon esimerkiksi uusimmista koulutuksistamme ja tapahtumistamme. Tutustu uutiskirjevalikoimaamme!