Palkka- ja henkilöstöhallinnon päivät

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden vuoden ehdoton päätapahtuma! Saat ajankohtaisimmat tiedot palkka-​ ja henkilöstöhallinnosta.

Tutustu tapahtuman kouluttajiin.

Anniina Alaluusua
Lakimies, Eläketurvakeskus

Anniina Alaluusua työskentelee lakimiehenä Eläketurvakeskuksen lakiosastolla. Erityisesti työeläkevakuuttamista, yrittäjien työeläkevakuuttamista, eläkkeen perusteena olevia työansioita ja säädösvalmistelua koskevat kysymykset kuuluvat tehtäviini.

Janne Myllymäki
OTL KTL, Verohallinto

Myllymäki työskentelee verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajana sekä opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntija-​ ja koulutustehtävistä. Myllymäen osaamisalueeseen kuuluvat muun ohessa ennakkoperintään liittyvät kysymykset.

Albert Mäkelä
Lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät

Mäkelä työskentelee asiantuntijana Suomen Yrittäjissä pääasiallisena vastuualueenaan edunvalvonta työmarkkina-​asioissa. Hänellä on pitkä kokemus yrittäjien juridisesta neuvonnasta työelämä-​ ja yritysjuridiikan alalta.

Eija Männistö
PHT, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Männistö työskentelee henkilöstöhallinnon johtavana asiantuntijana Taloushallintoliitossa. Hän kouluttaa palkka-​ ja henkilöstöhallinnon alalle tulevia uusia ammattilaisia ja jo asiantuntijatehtävissä toimivia. Lisäksi Männistö toimii alan neuvonanto-​ ja edunvalvontatehtävissä.

Tomi Peltomäki
Verotuksen oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, Verohallinto

Peltomäki työskentelee Verohallinnossa oikasulautakunnan johtavana puheenjohtajana. Hänen ominta alaansa ovat henkilöverotus ja ennakkoperintä. Aiemmin hän on toiminut Verohallinnon oikeusyksikössä henkilöverotuksen johtavana asiantuntijana ja Verohallinnon antamien päätösten esittelijänä.

Antti Rajamäki
OTK, asianajaja

Antti on työoikeuteen erikoistunut asianajaja ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus työoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Päivittäisessä työssään hän avustaa erityisesti työnantajia työoikeudellisissa kysymyksissä, erimielisyystilanteissa ja yritystoiminnan muutostilanteissa.