Toimialaosaaminen

Maa- ja metsätalouskirjanpidon erityiskysymyksiä
Aloitus: Toukokuu 2025
Etätoteutus
Saat tietää, mitä ovat maatalousyhtymä ja – osakeyhtiö ja miten ne eroavat perheviljelmään nähden ja mitä pitää huomioida kirjanpidon ja taloushallinnon näkökulmasta