Kirjanpidon ABC

Kirjanpidon ABC eli Mitä jokaisen tulisi tietää kirjanpidosta on yrittälle, opiskelijalle tai pikakurssin asiasta haluavalle laadittu lyhyt johdatus kirjanpidon sanastoon. Samalla Kirjanpidon ABC on kuvaus siitä, miten ja millaisesta tekemisestä kirjanpidon kokonaisuus syntyy. Kirjanpitolainsäädäntö ohjaa tarkasti kirjanpidon pitämistä, lisäksi auktorisoitujen tilitoimistojen on noudatettava hyvää tilitoimistotapaa tuottaessaan asiakkaille kirjanpitopalveluita.

Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten.

Kirjanpito on sähköisen tositeaineiston aukottomuuden ja eheyden varmistamista, mahdollisesti paperilla olevan aineiston joko skannaamista sähköiseen järjestelmään tai keräämistä ja järjestämistä paperilla säilytettäviksi. Toiseksi kirjanpito on tositetietojen rekisteröintiä valitun kirjanpitojärjestelmän menetelmän mukaisesti. Kolmanneksi kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille ja yrityksen omistajille ja johdolle päätöksenteon perustaksi.