Kesäpäivät 2023

6.–8.6.2023 Seinäjoki
Tilitoimistojen tapahtuma johtajille ja avainhenkilöille kerran vuodessa, aina kesäkuussa.

Luennot torstaina 8. kesäkuuta

Seinäjoki Areena, B-halli

9.00–9.30 Aamukahvi ja Kesäpäivätori  

9.30–10.15 Tilitoimiston ja tilintarkastajan vastuu viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa  

 • Ennakoivan oikeuden ote ja asiantuntijan huolellisuusvelvollisuus 
 • Johdon vastuu 

Janne Ruohonen, yritysoikeuden professori, Tampereen yliopisto  

 10.15–11.00 Rakkaimmat virheet – millä keinoilla niitä voisi estää  

 • Milloin tuotto tai kulu on väärällä tilikaudella ja tilinpäätös siltä osin virheellinen  
 • Tulkinta tai käsittelyvirheet – miten estetään niistä tulevat veroseuraamukset  

Sirpa Koponen, KLT, hallituksen puheenjohtaja, Sammonkadun Tilipalvelu Oy 

11.00–12.00 Lounas  ja Kesäpäivätori

12.00–12.45 Poikkeukselliset poistokohteet ja ohjeet  

Jukka Hämäläinen, KLT, MBA, KHT, Countmaster Oy  

12.45–13.30  Verotarkastus – verovelvollisen oikeudet ja velvollisuudet   

 • Tilitoimiston rooli yrittäjän apuna vai tukena – miten ja milloin?   
 • Verotarkastuksen kauhun hetket ja voiton riemut  
 • Verovelvollisen tiedonantovelvollisuus vs. itsekriminointisuoja   
 • Niin sanotun kaksoisrangaistavuuden kielto verotarkastuksessa   
 • Rikosprosessiin siirtyminen – miten vaikuttaa verotarkastukseen  

Kari Alhola, toimitusjohtaja ja yrittäjä, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy  

13.30–14.00 Kahvitauko  ja Kesäpäivätori

14.00–14.45 Ajankohtaista ja erityistä yritysjärjestelyistä 

 • Mikä muuttui tammikuussa 2023 voimaan tulleessa osakeyhtiölain muutoksessa? 

Yritysjärjestelyiden tietyt erityiskysymykset käytännön esimerkein  

 • Erilaiset apporttitilanteet ja huomioitavat seikat  
 • Sulautumisen ja jakautumisen erityiskysymykset  

Tero Malmivaara, partner, VT, PwC lakipalvelut

14.45–15.30 Palkanlaskentapalvelu osana tilitoimiston liiketoimintaa – pakollinen paha vai mahdollisuus?

 • Palkanlaskentapalvelun markkina Suomessa
 • Asiakkaiden tarve ja palvelun myynti
 • Palkkapalvelun organisointi ja järjestelmät
 • Palkkapalvelun mahdollisuudet ja lisäarvopalvelut

Perttu Seppänen, yrittäjä, konsultti, PlanScope Oy

15.30  Hyvää kesää