TNT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot TNT-tutkinnosta, sen suorittamisesta ja ylläpitämisestä.

Minustako TNT-asiantuntija?

TNT-pätevyyttä suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä pohjakoulutus ja soveltuva työkokemus.

Pohjakoulutusvaatimukset

Sinulla tulee olla jokin seuraavista:

  • Maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai MBA-tutkinto
  • Ammattikorkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto tai yo-merkonomin tutkinto
  • KLT-tutkinto

Työkokemusvaatimukset

Sinulla tulee olla vähintään 3 vuotta työkokemusta taloussuunnittelun ja yritysneuvonnan tehtävistä. Työkokemus voi olla myös esimerkiksi alaan liittyvistä johtamis- ja koulutustehtävistä.

Entä jos en täytä koulutus- ja työkokemusvaatimuksia?

Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä osallistumaan henkilön, joka ei täytä TNT-pätevyyden koulutus- ja työkokemusvaatimuksia.

Jos haet suorittamaan TNT-pätevyyttä erityiseen syyhyn vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut siitä, miksi sinun pitäisi päästä suorittamaan TNT-pätevyyttä.

Erityisiin syihin vetoaminen vaatii yleensä pitkän työkokemuksen ja ajantasaisia aihepiirin opintoja.