Taloushallintoala Suomessa

Lähteinä käytämme muun muassa Tilastokeskuksen toimialatietoja sekä Taloushallintoliiton omia tutkimuksia. Liitto tekee jäsentutkimuksen joka toinen vuosi. Tilastokeskus julkaisee yritysten rakenne- ja tilinpäätöstiedot vuosittain joulukuussa, jolloin saatavilla on edellisen vuoden tilastot. Liikevaihdon suhdannetiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Taloushallintoliitto ja jäsenet

Taloushallintoliiton jäsenet ovat taloushallintopalveluita tarjoavia yrityksiä, joiden toimintatavat ja taloudellinen tila on tarkastettu, palvelu on turvattu ja vastuuvakuutettu, toiminta on valvottua ja henkilöstö on koulutettua.

Tunnusluvut

 • Taloushallintoliittoon kuuluu 600 auktorisoitua yritysjäsentä
 • Henkilökuntaa jäsentoimistoissa yhteensä 11 200
 • Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa 
 • Liiton jäsenet tekevät 3/4 alan liikevaihdosta

Viestintä

 • Taloushallintoliitto antaa henkilökohtaista jäsenneuvontaa noin 1400 kertaa vuodessa
 • Viestinnän kokonaistavoittavuus on 200 000 henkilöä
 • Tilisanomat-lehti tavoittaa 20 000 lukijaa

Vaikuttavuus

 • Taloushallintoiitto on mukana 40 viranomaishankkeessa vuosittain
 • Tili-instituuttisäätiö ylläpitää alan KLT- ja PHT-tutkintoja
 • Suomessa on yli 3 000 KLT-kirjanpitäjää
 • Suomessa on yli 600 PHT-tutkinnon suorittanutta palkkahallinnon asiantuntijaa
 • Miljoona suomalaista saa joka kuukausi palkkansa jäsentoimiston laskemana

Koulutus

 • Taloushallintoliitto on Suomen suurin taloushallinnon kouluttaja
 • Liitto järjestää 210 koulutustilaisuutta vuodessa
 • Koulutuksiin osallistuu 5000 osallistujaa vuodessa
   

Tilitoimistoala Suomessa

 • Yrityksiä 4 103
 • Alalla työskentelee 12 054 henkilöä
 • Alan liikevaihto 1 219 Me
Vuosi Yritysten lukumäärä Liikevaihto, yritykset (1000 euroa) Henkilöstön lukumäärä (htv), yritykset
2019 4103 1 218 767 12 054
2018 4134 1 099 015 12 216
2017 4248 998 356 11 730

Lähde: Tilastokeskus Yritykset/Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto