Taloushallintoala Suomessa

Lähteinä käytämme muun muassa Tilastokeskuksen toimialatietoja sekä Taloushallintoliiton omia tutkimuksia. Liitto tekee jäsentutkimuksen joka toinen vuosi. Tilastokeskus julkaisee yritysten rakenne- ja tilinpäätöstiedot vuosittain joulukuussa, jolloin saatavilla on edellisen vuoden tilastot. Liikevaihdon suhdannetiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Taloushallintoliiton jäsenet

Taloushallintoliiton jäsenet ovat taloushallintopalveluita tarjoavia yrityksiä, joiden toimintatavat ja taloudellinen tila on tarkastettu, palvelu on turvattu ja vastuuvakuutettu, toiminta on valvottua ja henkilöstö on koulutettua.

Jäsenet:

 • Hoitavat yli 150 000 yrityksen ja yhteisön, pääosin pk-yritysten, taloushallintoa
 • Jäsenyrityksissä lasketaan yli 500 000 palkkapussia kuukaudessa
 • Jäsentoimistojen keskimääräinen toimipaikkakoko on 9,1 henkilöä (jäsentutkimus 2017)
 • Liiton jäsentoimistoissa noin 27 % on suorittanut KLT-tutkinnon (jäsentutkimus 2015)
 • Yhdellä tilinpäätöstaitoisella kirjanpitäjällä on keskimäärin 27 asiakasta

Liiton jäsenten henkilöstö eri kokoisissa tilitoimistoissa ***

Tilitoimistoala Suomessa

 • Yrityksiä 4 235*
 • Alalla työskentelee 11 702 henkilöä*
 • Alan liikevaihto 970 Me*
 • Toimipaikkakoko vaihtelee 1-2 hlön toimistoista yli 50 hlön toimistoihin
 • 5 - 9 henkilön tilitoimisto hoitaa keskimäärin 173 yrityksen asioita***
 • Alan tutkinto on KLT, tutkinnon suorittaneita on 2 841
  • 76 % KLT:eistä työskentelee tilitoimistoissa
  • Alalla työskentelevistä arviolta yli viidennes on suorittanut KLT:n
  • Liiton jäsentoimistoissa n. 30 % on suorittanut KLT:n
  • PHT – Palkkahallinto tilitoimistossa  -koulutusohjelman on suorittaneita eli PHT-asiantuntijoita on 473 henkilöä

* Lähde: Tilastokeskus Yritykset/Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2016 (vuodelta 2017)
** Lähde: Tilastokeskus Suhdannepalvelut
*** Lähde: Taloushallintoliiton jäsentutkimus 2015