Tilitoimistoala Suomessa

Lähteinä käytämme muun muassa Tilastokeskuksen toimialatietoja sekä Taloushallintoliiton omia tutkimuksia. Liitto tekee jäsentutkimuksen joka toinen vuosi. Tilastokeskus julkaisee yritysten rakenne- ja tilinpäätöstiedot vuosittain joulukuussa, jolloin saatavilla on edellisen vuoden tilastot. Liikevaihdon suhdannetiedot päivitetään neljännesvuosittain.

Taloushallintoliitto lukuina

 • Auktorisoituja jäsentoimipaikkoja noin 800
 • Henkilöstöä 16
 • Taloushallintoliiton konsernin liikevaihdosta suurin osa tulee koulutustoiminnasta, julkaisutoiminnasta ja jäsentoiminnasta
 • Koulutus:
  • Liikevaihto noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa
  • Koulutustilaisuuksia on noin 90 vuodessa
  • Osallistuminen koulutustapahtumiin: yhteensä noin 7 700 päivää vuodessa
 • Julkaisutoiminta
  • Liikevaihto noin 876 000 euroa vuodessa
  • Tilisanomat, alan johtavaa ammattilehti, 11 035 (LT 2014), lukijamäärä 22 000 (Taloustutkimus Oy 2016).
 • Tili-instituuttisäätiö:
  • Hoitaa tilitoimistojen auktorisointijärjestelmää ja raportointikoodistoa sekä vastaa KLT-tutkinnosta
  • Tarkastuksia toimeenpanee ja kehittää liitossa tarkastusvaliokunta.
  • Tarkastustoimintaa ohjeistaa hyvä tilitoimistotarkastustapa.

Liiton jäsenet:

 • Hoitavat yli 140 000 yrityksen ja yhteisön, pääosin pk-yritysten, taloushallintoa
 • Jäsenyrityksissä lasketaan yli 300 000 palkkapussia kuukaudessa
 • Jäsentoimistojen keskimääräinen toimipaikkakoko on 9,1 henkilöä (jäsentutkimus 2017)
 • Liiton jäsentoimistoissa noin 27 % on suorittanut KLT-tutkinnon (jäsentutkimus 2015)
 • Yhdellä tilinpäätöstaitoisella kirjanpitäjällä on keskimäärin 27 asiakasta

Liiton jäsenten henkilöstö eri kokoisissa tilitoimistoissa ***

Tilitoimistoala Suomessa

 • Yrityksiä 4 235*
 • Alalla työskentelee 11 702 henkilöä*
 • Alan liikevaihto 970 Me*
 • Toimipaikkakoko vaihtelee 1-2 hlön toimistoista yli 50 hlön toimistoihin
 • 5 - 9 henkilön tilitoimisto hoitaa keskimäärin 173 yrityksen asioita***
 • Alan tutkinto on KLT, tutkinnon suorittaneita on 2 841
  • 76 % KLT:eistä työskentelee tilitoimistoissa
  • Alalla työskentelevistä arviolta yli viidennes on suorittanut KLT:n
  • Liiton jäsentoimistoissa n. 30 % on suorittanut KLT:n
  • PHT – Palkkahallinto tilitoimistossa  -koulutusohjelman on suorittaneita eli PHT-asiantuntijoita on 473 henkilöä

* Lähde: Tilastokeskus Yritykset/Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2016 (vuodelta 2017)
** Lähde: Tilastokeskus Suhdannepalvelut
*** Lähde: Taloushallintoliiton jäsentutkimus 2015