Palkitut tutkielmat

Tili-instituuttisäätiö myöntää vuosittain stipendejä pro gradun tai opinnäytetyön perusteella ansioituneille taloushallinnon opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa tai juuri valmistuneet yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.

Tili-instituuttisäätiön palkitsemat tutkielmat 2021

Aihe Nimi Tutkielman nimi

Kirjanpito ja tilinpäätös

   
 

Anisa Hokkinen 

Taloushallinnon aineiston arkistoinnin kehitys ja arkistoinnin dokumentaatio 
  Essi Rantala Tilinpäätöksen tulkinta ja tilinpäätösanalyysi 
–tunnuslukuanalyysiohje tilitoimistoille
  Mikaela Järvinen Kirjanpidon ja verotuksen säädökset myyntisaatavien alaskirjauksesta 
  Tea Suikki Negatiivisen korkoympäristön huomioiminen lainojen hinnoittelussa 
Palkkahallinto ja henkilöstöhallinto     
 

Miia Uittomäki 

Palkanlaskentaprosessin nykytilan kuvaaminen ja kehittäminen 
  Janina Lehikoinen Automaation hyödyntäminen palkanlaskennan prosesseissa Pohjois-Karjalan alueen pk-yrityksissä 
Yritysjuridiikka     
  Essi Rainio 

Opas toiminimiyrittäjälle  – yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi

Sisäinen laskenta ja talousohjaus

   
 

Annasofia Rapala 

Talousohjaus tuotteistettuna asiantuntijapalveluna 
  Jenna Järvinen Kohdeorganisaation kustannuslaskennan kehittäminen: Case: Pirkanmaan Hoitokoti 
  Saku Koivulahti Rahoituslaskelmamallin luominen osana tilitoimiston kehittämistä 
  Eino Heinonen Elokuvayhtiön taloudellinen ennustaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 

Taloushallintoalan liiketoiminta 

   
 

Jenny Virtanen 

Arvonmääritys pienten- ja keskisuurten yritysten yrityskaupoissa 
  Mimmi Pummila Taloushallinnon toimintojen ulkoistamisesta luopumisen hyödyt ja riskit 
  Iina-Maarit Kaipio Asiakkuudenhallinnan kehittäminen tilitoimistossa 
Tilintarkastus    
  Jenna Laurila  Tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen vaikutukset pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten laatuun 

Teknologia ja prosessit 

   
 

Anita Montonen 

Ohjelmistorobotiikan pilotointi  

  Reetta Suominen

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen palkkahallinnon prosesseissa 

  Nina Salminen

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen palkanlaskennan tehtävissä  

  Anu-Maarit RIssanen Kehittämissuunnitelma toiminnanohjausjärjestelmän muutosprojektiin myyntireskontrassa 
  Elina Saarikoski Toiminnan kehittäminen digitaalisten taloushallintoratkaisujen avulla – Tilitoimisto X Oy  
  Ella Karjalainen Rahanpesulain velvoitteet tilitoimistosta 
  Liida Kumpulainen Luotonvalvonnan prosessien nykytilanteen mallintaminen sekä kehityskohteiden analysoiminen yritys X Oy:ssä 
  Tuuli Soranummi Tilikarttojen harmonisointi projektinhallinnan näkökulmasta 
  Krista Hurmalainen Digityöntekijä osaksi Ulosottolaitoksen maksuliikennettä 

Työ ja ura 

   
 

Jonna Ranne 

Kirjanpitäjän työn muutos 

  Arttu Äijälä

Täysiaikaisen etätyön vaikutukset tilitoimistokirjanpitäjien työhön 

  Riina Ojala

Tilitoimistotyöntekijöiden näkökulmia digitalisoituvan taloushallinnon tulevaisuudesta ja siihen valmistautumisesta 

Stipendistä ja stipendin hakemisesta

Olemme kiinnostuneita ensisijaisesti tutkielmista, jotka käsittelevät taloushallinnon kehittämisen tai taloushallintopalveluun liittyviä teemoja. Tili-instituuttisäätiön myöntämän stipendin suuruus on pro gradu -tutkielmasta 500 € ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä 350 €.

Stipendiä voi hakea lähettämällä hakemuksen yhteystietoineen Tili-instituuttisäätiölle. Hakemukseen tulee liittää omien yhteystietojen lisäksi tutkielma linkkinä tai liitetiedostona sekä tietoa tutkielman arvioinnista. Ilmoitamme stipendin saajille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat osoitteesta: kati.stenman [at] taloushallintoliitto.fi

Jos tunnet juuri valmistuneen tai pian valmistuvan opiskelijan, kerro hänelle mahdollisuudesta hakea stipendiä Tili-instituuttisäätiöltä. Stipendiä voi seuraavan kerran hakea keväällä 2022.