Erityisosaamisen vahvistaminen: Varojenjako

Osakeyhtiön varojenjako ja maksukyvyn arviointi
Osakeyhtiössä on ennen varojenjakoa arvioitava yhtiön maksukyky. Käytännössä maksukyvyn arviointi tulee useimmiten esille osingonjaon yhteydessä, mutta myös muissa tilanteissa, kuten omien osakkeiden hankkimisen ja muun varojenjaon yhteydessä.
Osinkoverotuksen erityiskysymykset
Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin osinkoverotuksen erityistilanteista, joissa on omat normaalista poikkeavat verosääntönsä. Säännöt on tunnettava, jotta verotus menee oikein.