TAL-laatutyökalut ja ohjeet

Taloushallintoliitto on tehnyt yhdessä jäsenten kanssa TAL-laatutyökalut tilitoimistojen jokapäiväisien prosessien tueksi. 

Materiaalipankkiin kuuluu suuri valikoima työpapereita, dokumentointivälineitä ja ohjeita, jotka ovat tilitoimistolle avuksi, kun se toteuttaa palveluaan hyvän tilitoimistotavan mukaan.

Lomakkeisto ja ohjeisto on koottu tilitoimistojen aidossa tuotantokäytössä olleista lomakkeista ja sitä kehitetään edelleen asiantuntijoiden toimesta yhdessä jäsentensä kanssa.

Kaikki kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita!

Esimerkkejä lomakkeista:

Sopiminen ja hinnoitelu

 • Toimeksiantosopimus TAL2018 (FI, SV, EN)
 • Sopimuksen muuttamisen ja asiakkaan huomauttamisen mallikirjeet

Asiakkaan perustiedot ja asiakkaan kanssa toimiminen

 • Asiakkaan perustiedot
 • Aineiston luovutus 

Kirjanpitopalvelu

 • Asiakasseurantalistat 
 • Osakeyhtiön negatiivisen oman pääoman mallikirjeet 
 • Yrityksen tilinpäätösmateriaalin pyyntö ja lainojen ja vastuiden kysely
 • Tilinpäätöksen toimenpidelista yhtiömuodoittain
 • Tilinpäätösneuvottelun muistiopohja yhtiömuodoittain
 • Liitetietomalleja

Palkkahallinto

 • Perustietolomakkeita
 • Huomautusmalleja ja asiakastiedotemalleja
 • Laskelmapohjat ja täsmäytyslomakkeet

Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö

 • Sopimus työntekijän koulutuskulujen takaisinperimisestä 
 • Suostumus sähköpostiviestien lukemiseen ja vaitiolositoumus
 • Salassapitosopimus 

Työkalut ja tietotekniikka

 • Erilaisia laitteiston ja ohjelmistojen dokumentoiminslomakkeita

Siirry jäsensisältöön