Jäsenedut

Liitto kehittää jatkuvasti uusia jäsenpalveluja ja -etuja. Alla on tämänhetkisten palveluiden ja etujen luettelomainen esittely.

Auktorisointi

Taloushallintoliiton jäsenyydestä on tilitoimistolle monipuolista etua. Auktorisointi on niistä tärkein. Se tuo tilitoimiston toimintaan uskottavuutta ja on vahva argumentti asiakkaille ja sidosryhmille.
 
Liiton jäsenet erottaa tyylikkäästä teräksenharmaasta jäsentunnuksesta

Jäsentunnusta saavat käyttää vain jäsentoimistot. Liittomme jäsen saa merkin käyttöönsä heti, kun jäsenyys on tullut voimaan ja sen käyttöoikeus lakkaa välittömästi jäsenyyden päättyessä. On myös hyvä muistaa, että Taloushallintoliiton toimialastandardin mukaan tilitoimiston asiakassuhdetoiminnassa ja tiedottamisessa on käytävä ilmi jäsenyys Taloushallintoliitossa.

Koulutus

Koulutuksemme on tilitoimistoille räätälöityä ja jäsenet saavat koulutusta huomattavan edulliseen jäsenetuhintaan. Lisäksi osa koulutuksestamme on tarjolla vain jäsenille.

Vastuuvakuutus

Liitto on sopinut Fennian ja AON Finlandin kanssa jäsenille tarjottavasta vakuutusratkaisusta, joka sisältää laajan vakuutusturvan, mukaanlukien varallisuusvastuuvakuutuk. Lue lisää sivuiltamme.

Aineistot ja materiaalit

TAL-laatu:

  • TAL-laatu sisältää Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STAn, joka on ohjeistus hyvän tilitoimistotavan noudattamiseen, sekä ohjeita ja työkaluja hyvän tilitoimistotavan toteuttamiseen.
  • TAL-laatutyökalut ja -ohjeet on pääsääntöisesti tarkoitettu vain jäsenten käyttöön.
  • Aineisto on helppo ottaa käyttöön ja tilitoimisto voi helposti muokata ja täydentää prosessien kuvauksia, työohjeita ja lomakkeiden sisältöä. Jäsen voi myös liittää TAL-laatu -aineistosta osia jo olemassa olevaan laadunvarmennusjärjestelmäänsä.

Sopimuskone ja -lomakkeet:

  • Liitto on tehnyt tilitoimiston ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen TAL2018 lomakkeiston, joka sisältää toimeksiantosopimuksen, palveluerittelyn, hintaliitteen ja yleiset sopimusehdot TAL2018:n. Lomake on saatavana suomen-, ruotsin,- ja englanninkielisenä.
  • Sopimuskoneen käyttö on Taloushallintoliiton auktorisoiduille jäsenille ilmaista, muille maksullista.

TAL-mittarit:

  • Taloushallintoliiton tilitoimiston liiketoiminnan asiantuntijaryhmä on valinnut liiketoiminnan mittaamiseen tarkoitetuista mittareista tilitoimistoalalle parhaiten sopivat 22 mittaria. Tämä ns. tilitoimistoalan tasapainotettu mittaristo tarkastelee tilitoimistoliiketoimintaa seuraavista näkökulmista: omistaja, asiakas, henkilöstö, osaamiskyky ja prosessit. Työkaluna on selkeä laskentakaavat kuvaava excel-pohja. Tietoja kerätään jäsenistölle keskiarvolukujen laskemiseksi.

Liiton merkkituotteet:

  • Banderolli, mappi- ja paperikasseja. Jäsenet voivat tilata tuotteita jäsenhintaan.

Neuvontapalvelu jäsenille

Taloushallintoliiton jäsenenä voit ottaa yhteyttä liittoon ja kysyä asiantuntijan neuvoa, kun tarvitset apua kirjanpito-, palkkahallinto- tai verotuskysymyksissä.

Neuvonnan luonteesta johtuen kaikki neuvon tai ohjeen mahdollisesta käytäntöön soveltamisesta syntyvä vastuu on kysyjällä. Palvelu on jäsenille maksuton.

Jäsentiedotus

Liitto seuraa uutisvirtaa, poimii tärkeät uutiset ja pitää jäsenet ajan tasalla muun muassa jäsentiedotteiden avulla. Tuoreet uutiset löytyvät aina liiton verkkosivulta ja arkistoa voi selata milloin vain.

Julkaisut

Tilisanomat: Yritystalouden ja laskennan ammattilaisten lehti Tilisanomat tulee jäsenelle 6 kertaa vuodessa veloituksetta. Ilmaiskappaleen lisäksi jäsen voi tilata lehteä jäsenetuhintaan esimerkiksi henkilökunnalleen.

Tilisanomat hintaetu jäsenelle
Tilisanomat tilauksia yhteensä / jäsen Alennus normaalista kestotilaushinnasta / tilaus
1...49 kpl 25 %
50...199 kpl 31 %
200...399 kpl 32 %
400+ kpl 33 %

Tilitoimistossa-lehti esittelee tilitoimistoalan tärkeitä asioita uutisvirtaa laajemmin.

Kirjat: Taloushallintoliiton julkaisemat kirjat lähetetään aina tuoreeltaan kaikille jäsenille 1 kpl veloituksetta. Jäsenet voivat tilata kirjoja lisää henkilökunnalleen jäsenetuhintaan.

Nettipalvelut

Tilitoimistohaku: Liiton verkkosivuilla on tilitoimistojen hakupalvelu, johon liiton jäsenet voivat itse täydentää tietojaan esim. palveluiden kuvauksella tai muulla markkinointiviestinnällä.

Liiton verkkosivusto palvelee kattavasti kaikkia asiakasryhmiä. Henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla jäsenet hallinnoivat omia jäsenrekisteritietojaan ja käyttävät jäsenpalveluita.

Tutkimukset

Teemme tilitoimistoalaan, tilitoimistojen toimintaan ja palveluihin sekä erityisesti jäsentoimintaan liittyviä selvityksiä, kyselyitä ja tutkimuksia.

Tutkittua tietoa tilitoimistoalasta: Joka toinen vuosi tehtävä jäsenkysely sisältää tietoja mm. tilitoimistojen tunnusluvuista, tilitoimistojen tarjoamista palveluista ja hinnoittelusta, asiakasrakenteesta, käytetyistä ohjelmistoista ja tilitoimiston henkilökunnasta (palkat ja koulutus).

Asiakastutkimukset: Asiakaspalaute antaa toimistolle konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja vertailutietoa alan yrityksistä. Liiton Asiakaskysely on helppo ja edullinen tapa tehdä asiakastyytyväisyystutkimus.

Hintaetuja jäsenille

Useat liiton yhteistyöjäsenet tarjoavat liiton jäsenille hintaetuja tai räätälöityjä palveluita.