Jäsenedellytykset

Taloushallinnon palveluyritys on tervetullut joukkomme, kun se täyttää seuraavat vaatimukset:

  1. On vakavarainen.
  2. Omaa riittävän osaamisen palvelun tuottamiseksi.
  3. Sitoutuu noudattamaan taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.
  4. Hyväksyy liiton valvonnan ja toiminnan tarkastukset.

 

Vastuuhenkilön nimeäminen

Jäsenhakijalla katsotaan olevan riittävä osaaminen laadukkaan palvelun tuottamiseksi, jolla on KLT-pätevyys tai tuotettuun palveluun soveltuva  jokin muu yleisesti tunnustettu asiantuntijatutkinto; esimerkiksi tilintarkastajan pätevyys. PHT-pätevyyden omaavalla on mahdollisuus hakea palkkahallinnon palveluita tarjoava yritys jäseneksi.