Jäsenedellytykset

Taloushallinnon palveluyritys on tervetullut joukkomme, kun se täyttää seuraavat vaatimukset:

  1. On vakavarainen ja riippumattomassa asemassa.
  2. Omaa hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen (ks. alla KLT-tutkinto).
  3. On toiminut päätoimisesti vähintään kaksi vuotta.
  4. Hyväksyy liiton hallituksen valvonnan ja toiminnan tarkastukset.
  5. Noudattaa hyvää tilitoimistotapaa.

Lisäksi auktorisoidulta toimistolta edellytetään mm. että:

  1. Auktorisoitava toimisto harjoittaa päätoimialanaan tilitoimistotoimintaa tai tarjoaa muuta siihen rinnastettavaa taloushallinnon ulkoistuspalvelua.
  2. Toimiston kirjanpitotoiminnan vastaavana hoitajana on KLT-kirjanpitäjä.

KLT-tutkinto

Hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen katsotaan olevan hakijalla, joka on suorittanut alan KLT-tutkinnon. Hakija nimeää hakemuksessaan toimistolleen vastaavan KLT-kirjanpitäjän.