Koho Sales Oy

Koho on Suomen monipuolisin tilitoimistoille suunnattu toiminnanohjaus-​, tuntikirjaus-​ ja projektinhallintajärjestelmä.

Koho on Suomen monipuolisin tilitoimistoille suunnattu toiminnanohjaus-​, tuntikirjaus-​ ja projektinhallintajärjestelmä. Kohon avulla yritykset pystyvät tehostamaan myynnin ja laskutuksen prosesseja sekä rutiineja. Koho on myös nykyaikainen yhteiskäyttöjärjestelmä, joka helpottaa tilitoimiston ja sen asiakkaan yhteistyötä. Kohon avulla asiakkaat ovat sitoutuneempia ja töiden hallinta helpottuu merkittävästi.
 
Kohon toiminnanohjauksen pääominaisuudet:

  • Töiden ja toistuvien töiden hallinta ja tarkka raportointi
  • Henkilöresursointi oppivalla automatiikalla
  • Asiakaskommunikaatio ja tiedostojen siirto
  • Tiketöinti
  • Tuntikirjaukset
  • Sopimuslaskutusautomaatio
  • Mobiilikäyttö
  • Asiakkaiden tunnistaminen

Kohon toiminnanohjaukseen kannattaa yhdistää tiketöinti ja Portaali. Tiketöinti mahdollistaa aidon monikanavaisen asiakaspalvelun eli asaikkaan yhteydenottojen seurannana eri kanavien välillä. portaali taas mahdollistaa tietoturvallisen tiedostojen hallinnoinnin ja keskustelut yrityksesi ja asiakkaan välillä.

Koholla on myös tilitoimistoille ilmainen tuntikone, jolla tilitoimisto vastaanottaa helposti työaikakertymät palkkahallintoa varten.

Koho ja Taloushallintoliitto ovat tehneet jäsenille ilmaisen sopimuskoneen, jonka avulla tilitoimistot voivat helposti luoda puitesopimuksia.

Yhteystiedot

Koho Sales Oy

Lautatarhankatu 8 b
00580
Helsinki

Puh. 0105262600

myynti@kohosales.com

http://www.kohosales.com