Kilpailulaki

Noudatamme kilpailulakia

Toimialajärjestönä kuulumme tiukasti kilpailulainsäädännön piiriin ja joudumme  varmistamaan, että mm. jokaisessa koulutustilaisuudessamme toimitaan tämän lain mukaisesti. Laki rajoittaa merkittävästi sitä, mitä yhdessä voidaan sopia tai edes keskustella. 

Kilpailulaki kieltää sellaiset sopimukset, päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy. Kiellettyjä ovat teemat, jotka sisältävät jäsenen luottamuksellista tietoa, kuten yksityiskohtaiset sopimusehdot, toimittajat, asiakkaat, tarjoukset, tuotantomäärät, laajentumissuunnitelmat, jotka eivät vielä julkisia, alan yleinen hintataso ja siihen vaikuttaminen, hinnoittelukäytännöt ja –mekanismit, osto- ja myyntihinnat, markkinaosuudet, kustannukset, kannattavuus, yhteiset boikotit.