Moduuli 3: EU:n ulkopuolisen tavarakaupan arvonlisäverotus, laivatoimitukset ja muita erityistilanteita – vanha

Seuraavissa tehtävissä esitetään yritysten väliseen tavaran yhteisökauppaan liittyviä väittämiä. Kunkin kysymyksen kohdalla on 4 väittämää, joista 1-4 pitää paikkansa. Valitse oikeat väittämät. Hyväksytyn tuloksen saat, kun vastaat kysymyksiin 75 % oikein. Kustakin kysymyksestä saa pisteitä ainoastaan silloin, kun on valinnut kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Osittain oikeista vastauksista pisteitä ei kerry.