3. Työterveyshuolto ja sairauspoissaolokäytäntö: tehtävät