Video 5.1 Oikeus- ja verotuskäytännön muutosten huomioiminen

  • KHO:n ja EUT:n ratkaisujen ajallinen vaikutus
  • Verohallinnon ohjeiden ja linjausten voimaantulo

Kesto: 26 minuuttia