Video 4.2 Muutosverotus ja muutoksenhaku II

  • Valitus hallinto-oikeuteen
  • Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
  • Käytännön huomioita valitusprosesseista


Kesto: 31 minuuttia