Video 4.1 Muutosverotus ja muutoksenhaku I

  • verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi
  • verotuksen määräaikojen laskenta, veroviranomaisen jatkettu ja pidennetty määräaika
  • oikaisuvaatimusmenettely

Kesto: 35 minuuttia