1.1 Asetukset, rekisterit, alkusaldot ja investoinnit