Suomen Uusyrityskeskukset ry

Suomen Uusyrityskeskukset ry on 30 alueellisen Uusyrityskeskuksen yhteistyöjärjestö. Lisäksi verkostoomme kuulu laaja joukko yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat edistää kestävän yrittäjyyden syntymistä Suomeen.
 
Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa alkaville yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Yrittäjäksi aikova saa Uusyrityskeskuksesta henkilökohtaista sparrausta yritystoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen.