Diffo Solutions Oy

Yrityksissä kerättävän datan määrä ja sen analysointi on korostumassa. Sitä käytetään yhä enemmän päätöksenteon tukena ja tämä haastaa yritykset ohjaamaan resurssinsa datan keräämiseen, sekä sen analysointiin. 

Talousennusteiden luominen ei koskaan ole ollut näin vaivatonta. Diffo mahdollistaa pörssiyhtiötasoisen talousennustamisen kaikille yrityksille. Oppiva yrityksentalouden suunnittelu ja ennustejärjestelmä Diffo, pohjautuu integroituun suunnittelumalliin. Diffo kerää dataa sisäisistä ja ulkoisista lähteistä, joiden avulla tarkentaa generoitua talousennustetta. Mahdollistaa budjettien, skenaarioiden ja toteuman tuottamisen aktuaaliin dataan ja tekemiseen perustuen. Eri skenaariomallien simuloimisen avulla tuo myös esille eri tilanteiden rahoitustarpeen tulevaisuudessa.