Usein kysyttyä

Taloushallinnon palveluyritys on tervetullut joukkomme, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

  • On vakavarainen ja riippumattomassa asemassa.
  • Omaa hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen (KLT-tutkinto)
  • On toiminut päätoimisesti vähintään kaksi vuotta.
  • Alistuu liiton hallituksen valvontaan ja toiminnan tarkastuksiin.
  • Noudattaa hyvää tilitoimistotapaa

Lisäksi auktorisoidulta toimistolta edellytetään mm. että:

  • auktorisoitava toimisto harjoittaa päätoimialanaan tilitoimistotoimintaa tai tarjoaa muuta siihen rinnastettavaa taloushallinnon ulkoistuspalvelua
  • toimiston omistajat ovat rehellisiä ja hyvämaineisia sekä vakavaraisia
  • toimiston kirjanpitotoiminnan vastaavana hoitajana on KLT-kirjanpitäjä

KLT-tutkinto

Hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen katsotaan olevan hakijalla, joka on suorittanut alan KLT-tutkinnon. Hakija nimeää hakemuksessaan toimistolleen vastaavan KLT-kirjanpitäjän.

Jäsenkriteerit