Usein kysyttyä

Liiton tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmistaa liiton sääntöjen mukaisesti jäsenvaatimusten täyttyminen. Kaikki liiton jäsentoimistot tarkastetaan säännöllisesti, viiden vuoden välein. Jäsentilitoimiston tulee noudattaa hyvää tilitoimistotapaa.

Liitossa toimii tarkastuslautakunta, joka organisoi tarkastukset sekä ohjaa ja kehittää jatkuvasti tarkastusten sisältöä. Liiton tarkastajat ovat kokeneita, hyvän tilitoimistotuntemuksen omaavia henkilöitä. Tarkastajat toimivat eri puolilta Suomea, mutta tarkastuskohde ei koskaan ole omalla paikkakunnalla.

Tarkastus sisältää johdon haastattelun, henkilöstön haastattelut sekä asiakastoimeksiantojen tarkastukset hyvän tilitoimistotarkastustavan mukaisessa laajuudessa. Tarkastaja toimittaa tarkastusraportin tarkastuslautakunnalle, joka käsittelee raportin ja antaa tarkastetulle tilitoimistolle palautteen tarkastuksesta. Tarkastustoiminta on merkittävä osa liiton toimintaa.