Verotus, Yritysjuridiikka, Yritysneuvonta

Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä I

Teemapäivässä käsitellään kattavasti osakeyhtiön varojenjakoa ja kysymyksiä siitä, miten osakeyhtiössä toteutetaan omistussuhteiden muutokset osakeannin, omien osakkeiden hankinnan tai lunastamisen avulla.

Koulutus sopii KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle ja tilitoimiston asiantuntijalle.

Osallistumismuoto

Etätoteutus

Alkaa

27.09.2022 09:00

Päättyy

27.09.2022 16:00

Ilmoittaudu viimeistään

13.09.2022 23:59

KLT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

625€ (+ alv)

445€ (+ alv)

550€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää luentoaineiston.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Teemapäivään kannattaa osallistua, kun haluat tietää miten osakeyhtiön varojenjako toteutetaan velkojiensuojan ja päätöksenteon kannalta moitteettomasti ja mikä merkitys varojenjaon myöhemmällä täytäntöönpanohetkellä on velkojien suojan kannalta. Saat päivän aikana vastauksen muun muassa kysymykseen, mitä ovat tase- ja maksukykytesti varojenjaon hyväksyttävyyden edellytyksenä.

Yhtiön omien osakkeiden hankinta voi olla niin rahoituksellisesti kuin verotuksellisestikin järkevä tapa toteuttaa yhtiön omistuspohjan muutokset. Omien osakkeiden hankintaa tarkastellaan niin yhtiöoikeuden kuin verotuksenkin kannalta.  

Yrityksen tuloverotuksen keskeisiä kysymyksiä on, mitkä menot ovat vähennettävissä vuosikuluina ja mitkä vähennetään vuotuisin poistoin ja minkä säännön mukaan. Koulutuspäivän lopuksi kuulet vielä jaksottamisen erityiskysymyksistä yrityksen tuloverotuksessa.

 

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Sisältö

08.50 – 9.00 Yhteyksien testaus
09.00 – 16.00 Luennot
10.30 – 10.45 Tauko
12.15 – 13.15 Lounas
14.30 – 15.00 Tauko

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yhtiön varojen jakaminen ja siitä päättäminen

 • Yritysoikeussuunnittelu ja varojenjakokysymykset

 • Velkojiensuoja

 • Varojenjako ja päätöksenteko - yksimieliset osakkeenomistajat / OYL 13:6.4

Hallituksen voitonjakoesitys

 • Poikkeusolosuhteet, maksukykytesti ja varojenjako (varojenjaon edellytysten täyttyminen)

 • Dokumentointi 

Ajankohtaista osakeyhtiölain muutoksista

Janne Ruohonen, yritysoikeuden professori (tenure track), Tampereen yliopisto

Omistussuhteiden muutokset antamalla uusia osakkeita

 • Osakeanti ja suunnattu osakeanti

 • Osakkeiden hinnoittelu

 • Osakassopimuksen määräykset

Omistussuhteiden muutokset hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita

 • Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen

 • Osakkeiden hinnoittelu

 • Osakassopimusten määräykset

Veikko Vahtera, professori, OTT, Tampereen yliopisto

Omien osakkeiden hankinnan kirjanpito- ja verokysymykset

 • Peitellyn osingon riski omien osakkeiden hankinnassa – verotuksellisesti turvallinen tapa

 • Hankinta sukupolvenvaihdostilanteissa – hinnoittelupoikkeamat ja sukupolvenvaihdoshuojennus

 • Omien osakkeiden myynti ja verotus

 • Hankintaan ja myyntiin liittyvä kirjanpitokäsittely

Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Jaksottamisen erityiskysymyksiä elinkeinoverotuksessa 

 • Jaksottamisäännösten valinta  

 • Kertakorvaukset jaksotettavina tuloina ja menoina 

 • Liittymismaksut 

 • Pitkävaikutteiset menot

 • Aineettomat oikeudet

Matti Urpilainen, OTT, vero-oikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

Kysy lisää

Kouluttajat:

Markku Ojala

Markku Ojala

Veikko Vahtera

Veikko Vahtera

Janne Ruohonen

Janne Ruohonen

Matti Urpilainen

Matti Urpilainen

OTT, vero-oikeuden dosentti