Sisäinen laskenta, Yritysneuvonta

Yrityksen arvonmääritys osakekaupassa ja rahoitusjärjestelyissä

Haluatko auttaa pk-yrityksiä ja yrittäjiä tilanteissa, joissa joudutaan arvioimaan yrityksen arvoa?

Näitä tilanteita ovat mm. osakekaupat, liiketoimintakaupat, osakeannit ulkopuolisille rahoittajille, sukupolvenvaihdokset sekä erilaiset yritysjärjestelytilanteet. Usein näissä tilanteissa yrittäjät kysyvät omalta tilitoimistoltaan ja kirjanpitäjältään näkemystä yrityksen arvosta.

Yrityksen arvonmäärityksen voidaankin todeta olevan yksi tapa monipuolistaa perinteistä tilitoimistopalvelua konsultatiiviseen suuntaan. Näin tilitoimisto voi toimia yrittäjän kumppanina kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa – myös siinä tilanteessa, kun on aika vaihtaa omistajaa tai ottaa mukaan uusia rahoittajia.

Koulutus sopii taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat auttaa pk-yrityksiä ja yrittäjiä tilanteissa, joissa joudutaan arvioimaan yrityksen arvoa.

Osallistumismuoto

Etätoteutus

Alkaa

17.10.2022 09:00

Päättyy

17.10.2022 16:00

Ilmoittaudu viimeistään

03.10.2022 23:59

KLT-ylläpito

1 pv

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

625€ (+ alv)

445€ (+ alv)

550€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää pdf-luentoaineiston.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Käytännönläheisen koulutuksen luennoijaksi on valittu kouluttaja, jolla on pitkä kokemus pk-yritysten talousjohtamisen työkaluista.

Sisältö

09.00 – 15.45 Luennot
08.50 – 09.00 Yhteyksien testaus
12.00 – 12.45 Lounastauko
14.20 – 14.40 Tauko

Erilaiset arvonmääritysmallit ja niiden taustalla olevat teoriat (substanssi- ja tuottoarvo)

Tappiollisen tai voimakkaasti kasvavan (start-up) yrityksen arvonmääritys

Oman pääoman (osakekannan) ja liiketoiminnan arvonmäärityksen ero

Yrityksen arvo rahoitustilanteessa (osakeannissa)

Arvonmäärityksen ja rahoitusinstrumenttien suunnittelun erityiskysymykset

 

Kysy lisää

Kouluttajat:

Toivo Koski

Toivo Koski