Palkkahallinto, Työoikeus

PHT-valmennus verkkokoulutus

Kun haluat valmentautua PHT-tenttiin itsenäisesti omassa tahdissasi tehtäviä tekemällä ja käymällä läpi tentin tärkeimpiä osa-alueita kokeneiden kouluttajien kanssa, tämä verkkovalmennus on juuri sinua varten.

Koulutus sopii PHT-tenttiin valmentautujalle.

Huom! Saat tunnukset verkkokoulutukseen helmikuussa 2023.

KLT-ylläpito

2 pv, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

2 pv, ydinosaamisalue

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

995€ (+ alv)

995€ (+ alv)

995€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää videoluennot, ladattavat kurssimateriaalit ja harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä 2 kysymysklinikka-webinaaria ja sähköisen tenttiarkiston. Huom! Saat tunnukset verkkokoulutukseen helmikuussa 2023.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Huom! Saat tunnukset verkkokoulutukseen helmikuussa 2023.

Koulutuksen päätähtäin on PHT-tentissä ja painottuu tenttitehtäviin. Koulutus on rakennettu niin, että aihealueet tukevat myös jokapäiväistä työtä ja asiantuntijuuteen kehittymistä.

Koulutus koostuu videotallenteista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Asiakokonaisuuksia tarkastellaan tenttipainotteisesti monin esimerkein.

Valmennuksen sisällöt ja tenttiarkisto ovat verkko-oppimisympäristössä käytössäsi maaliskuun alusta syksyn tenttipäivään saakka.

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy myös kaksi kysymysklinikkaa (webinaarilähetykset), joihin saat lähempänä tilaisuuksia erilliset Teams-kalenterikutsut.

Kouluttajat ovat kokeneita PHT-kouluttajia.

 • Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Saat tunnukset verkkokoulutusympäristöön heti ostettuasi verkkokoulutuksen
 • Pääset aloittamaan opiskelun heti
 • Verkkokoulutus on käytössäsi tenttiin asti
 • Voit katsoa videot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi
 • Jos olet opiskellut verkkokoulutuksillamme jo aikaisemmin, pääset kirjautumaan aikaisemmilla tunnuksillasi
 • Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit pyytää uuden salasanan kirjautumissivuilta
 • Verkkokoulutusympäristön kirjautumissivu: https://my.priimalms.com/ns/taloushallintoliitto

Sisältö

Valmistautuminen PHT-tenttiin, (1 t 50 min) Eija Männistö

Vinkkejä siitä, kuinka valmistautua tenttiin. Lisäksi käydään läpi aikaisempien vuosien tenttikysymysten rakennetta sekä sisältöä.

 • Työoikeuden ja palkanlaskennan osa-alue yleisesti
 • Ennakkoperinnän ja sosiaalivakuuttamisen osa-alue yleisesti

Työsopimuslain keskeiset kohdat (3t 31 min), Albert Mäkelä

Käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta.
 • Määräaikaiset työsopimukset
 • Koeaika
 • Liikkeen luovutus
 • Sairausajan palkka ja työstä poissaolot
 • Palkan maksuaika ja -kausi
 • Lomauttaminen ja irtisanominen 

Työaikalaki, ( 2t 15 min) Albert Mäkelä

Käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta.
 • Työajaksi luettava aika
 • Säännöllinen työaika ja työaikalakin työaikajoustot
 • Lisä- ja ylityö
 • Lepoajat

Vuosilomalaki, (1t 50 min) Albert Mäkelä

Käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta.
 • Vuosiloman ansaintasäännöt
 • Vuosilomaomapalkka ja -korvaus
 • Vuosiloman antamisen pääsäännöt ja poikkeukset

Ennakkoperintä (6h 20min), Sari Wulff

Neljä kokonaisuutta: Luontois- ja henkilökuntaedut, Matkakustannusten korvaukset, Tulorekisteri-ilmoittaminen sekä Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintä 

Luontois- ja henkilökuntaedut

 • Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen vertailua
  • Mitä eroja on?
  • Mitä yhteistä on?
  • Mitkä edut voidaan antaa kohdennetulla maksuvälineellä?
 • Luontoiseduista
  • Erityistilanteita luontoiseduista
  • Ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut luontoiseduista
 • Henkilökuntaeduista
  • Ennakonpidätys ja sosiaalivakuutusmaksut henkilökuntaeduista
 • Taulukko erilaisten etujen sosiaalivakuutusmaksuista

Matkakustannusten korvaukset

 • Matkustamiskustannusten korvaukset
  • matkan erilaiset käsitteet verotuksessa
  • mitä voidaan korvata verovapaasti?
  • Verohallinnon ohjeet 
 • Erityistilanteita
  • tilapäistyöntekijät, vuokratyöntekijät ja liikkuvan työn tekijät
  • työharjoittelijat
  • etätyöntekijät
  • matkat vapaa-ajan asunnolta
  • vapaa-ajan yhdistäminen työmatkaan
 • Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset
  • matkavuorokausi, matkan alkaminen ja päättyminen
  • aterioiden vaikutus päivärahaan
  • ulkomaan päiväraha: minkä maan mukaan päiväraha määräytyy?
 • Veronalaiset matkakustannusten korvaukset
  • mistä voidaan jättää ennakonpidätys toimittamatta?
  • miten ilmoitetaan tulorekisteriin?
 • Mitä matkalaskulta vaaditaan?

Tulorekisteri-ilmoittaminen

 • Kenelle tietoja luovutetaan tulorekisteristä?
  • tulorekisterin käytön edellytykset
 • Mitkä tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin?
  • pakolliset ja täydentävät tiedot ja niiden erot
  • tietojen ilmoittamisen ajankohta ja poikkeukset reaaliaikaisesta ilmoittamisesta
  • tulolajien käyttö ja vaikutukset
 • Tietojen korjaaminen
  • tietojen korjaamisen logiikka
  • taannehtivat korjaukset
  • lisämaksut sekä liikasuoritusten ja takaisinperittyjen tulojen ilmoittaminen
 • Työnantajan erillisilmoituksen antaminen
  • ilmoituksella annettavat tiedot
 • Myöhästymismaksujen määräytyminen

Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintä

 • Palkan ja työansion erot eri sosiaalivakuutuksissa
 • Palkan käsite verotuksessa
 • Työkorvauksen määritelmä
 • Palkan ja työkorvauksen erot
 • Sairausvakuuttaminen
 • Työeläkevakuuttaminen
 • Työttömyysvakuuttaminen
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen
 • Työntekijämaksut verotuksessa
 • Erilaisten etujen ja suoritusten sosiaalivakuutusmaksut taulukkomuodossa
 • Asiaan liittyvät ohjeet 

Kansainväliset tilanteet (1h 37min), Esa Johnsson

Käydään läpi mitä on hyvä tietää tentissä, kun työtekijä lähetetään ulkomaille tai kun komennus suuntautuu Suomeen.

 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
 • Kuuden kuukauden sääntö
 • Verosopimukset
 • Kustannusten korvaukset ulkomaankomennuksilla
 • Työnantajavelvoitteet  
 • Ulkomaankomennusten sosiaaliturva
 • Suomeen suuntautuvat työkomennukset

Lue lisää verkkokoulutuksista Kysy lisää

Tämä tuote kuuluu myös kokonaisuuteen:

  Kouluttajat:

  Esa Johnsson

  Esa Johnsson

  KTM, Manager

  Esa Johnsson on kouluttanut pitkään Taloushallintoliitossa kansainvälisistä asioista. Hän johtaa vuosittain useiden satojen ulkomaankomennusten toteutusta Metso Outotecin kansainvälisiä komennuksia hoitavassa tiimissä. Ennen Metso Outotecille siirtymistä hän toimi yli vuosikymmenen ajan yritysmaailman konsulttina KPMG:llä ja PwC:llä avustaen yritysten ulkomaankomennuksiin liittyvissä kysymyksissä. Esa Johnsson on myös itse työskennellyt pitkään ulkomailla, veroasioissa USA:ssa pari vuotta sekä Ulkoministeriön palveluksessa Thaimaassa viiden vuoden ajan.

  Sari Wulff

  Sari Wulff

  Johtava asiantuntija

  Sari Wulff on työskennellyt Verohallinnossa ennakkoperinnän ja kansainvälisen verotuksen asiantuntijana jo yli 20 vuoden ajan sekä ollut mukana useissa erilaisissa hankkeissa. Aiemmin hän on työskennellyt Valtiovarainministeriön vero-osastolla ja käräjäoikeudessa. Tällä hetkellä hän työskentelee tulorekisteriyksikössä johtavana asiantuntijana.

  Eija Männistö

  Eija Männistö

  PHT, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija

  Eija Männistö työskentelee henkilöstöhallinnon johtavana asiantuntijana Taloushallintoliitossa. Työssään hän kouluttaa niin palkka- ja henkilöstöhallinnon alalle tulevia uusia ammattilaisia kuin asiantuntijatehtävissä toimivia sekä toimii alan neuvonanto- ja edunvalvontatehtävissä.

  Albert Mäkelä

  Albert Mäkelä

  lainopillinen asiamies

  Albert Mäkelä työskentelee asiantuntijana Suomen Yrittäjissä pääasiallisena vastuualueenaan edunvalvonta työmarkkina-asioissa. Hänellä on pitkä kokemus yrittäjien juridisesta neuvonnasta työelämä- ja yritysjuridiikan alalta.

  Saatat myös pitää...

  • PHT-valmennuksen tehopaketti

   Koulutussarja | Palkkahallinto, Työoikeus
   Henkilöstöhallinto-osaaminen: Ammattilainen
   Liiketoimintaosaaminen: Perusosaaja
   1995 € (+ alv)
  • PHT-valmennus – Koulutuspäivät

   Koulutukset | Palkkahallinto, Työoikeus
   Henkilöstöhallinto-osaaminen: Ammattilainen
   Liiketoimintaosaaminen: Perusosaaja
   1720 € (+ alv)
  • PHT-tenttiarkisto

   Verkkokoulutus
   Vanhojen tenttikysymysten parissa saat hyvää harjoittelua PHT-tenttiin valmistautuessasi
   95 € (+ alv)