Palkkahallinto, Työoikeus

Palkkahallinnon tehopäivä

Palkkahallinnon ammattilaisen vaativa työ edellyttää jatkuvaa osaamisen ajantasalla pitämistä. Tehopäivässä kasvatat osaamistasi palkka- ja henkilöstöhallinnon työn haastavista tilanteista. Saat varmuutta omaan työhösi!

Osallistumismuoto

Etätoteutus

Alkaa

09.05.2023 09:00

Päättyy

09.05.2023 16:00

Ilmoittaudu viimeistään

25.04.2023 23:59

KLT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

Liiketoimintaosaaminen

Perusosaaja

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

620€ (+ alv)

440€ (+ alv)

545€ (+ alv)

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset aiheuttavat usein pohdintaa, mitä eri tilanteissa on maksettava ja milloin. Saat tässä koulutuksessa käytännönläheisen kokonaiskuvan avuksi työhösi. 

Myös työaikaan liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset on tunnettava, mitä voidaan milloinkin sopia. 

Yhä useammin työnantajat palkkaavat ulkomaalaisen työntekijän, jolloin palkanlaskennassa on ymmärrettävä Suomen tai työntekijän asuinvaltion sosiaaliturvaan kuulumisen säännöt, jotta palkat saadaan heti alusta alkaen oikein. 

Palkkojen ulosottotilanteissa tapahtuvat virheet puolestaan haastavat palkanlaskennan lisäksi työnantajan ja työntekijänkin, tule kuulemaan mitä virhetilanteissa on tehtävä. 

Työmatkakustannusten käsittelyssä kouluttaja avaa käytännönläheisesti, miten haastavia tilanteita on lähdettävä purkamaan, kun on ratkaistava korvausten verottomuus tai veronalaisuus. 

Luennoitsijoilla on käytännönläheinen lähestymistapa päivän aiheisiin, ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatissa.

Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja saat ohjeet ja linkin koulutukseen noin 2 päivää ennen tilaisuutta.

Sisältö

9.00 – 9.05 Tervetuloa!
Eija Männistö, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

 

9.05 – 10.30
 Työsuhteen päättyminen - irtisanomisajan palkka, mahdolliset korvaukset ja loman kertyminen

 • Irtisanomisajan noudattaminen ja noudattamatta jättäminen - toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen ja vaihtelevan työajan työsopimus
 • Lomautuksen päättyminen irtisanomiseen – korvaukset ja käytännöt
 • Työsuhteen purkaminen henkilöön liittyvästä syystä

Työsuhteen määrittelyyn muutos 1.7.2023 alkaen

 • Mikä muuttuu ja miten rajanveto työsuhteen ja toimeksiantosuhteen välillä on tehtävä
  Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät
   

10.30 – 10.40 Tauko

 

10.40– 11.30
 Suomeen tulevien työntekijöiden vakuuttaminen.

 • Milloin ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä vakuutetaan Suomessa
 • A1-todistuksen merkitys ja miten sitä luetaan

Hanna Hyttinen, vakuuttamisasiantuntija, Eläketurvakeskus 

 

11.30 – 12.15 Tauko

12.15 – 13.30 Työaikaan liittyvät muutokset palkanlaskennan näkökulmasta - ja miten ne vaikuttavat työsuhteen ehtoihin?

 • Milloin työntekijän työsopimuksella sovittua työaikaa voidaan työnantajan puolelta muuttaa
 • Mitä edellyttää työntekijän työsopimuksella sovitun työajan tai työtehtävien muuttaminen tilapäisesti
 • Missä tilanteissa vaihtelevan työajan sopimuksia voi käyttää ja mitä reunaehtoja näiden käyttämiselle on, voidaanko jossain tilanteissa muuttaa työsuhde vaihtelevalle sopimukselle
 • Millainen korvausvelvollisuus työnantajalla on peruuntuneista työvuoroista?
 • Voiko työvuoroa siirtää?
  Antti Rajamäki, OTK, asianajaja, Dottir Attoyrneys
   

13.30 – 13.45 Tauko 
13.45 – 15.00
 Työmatkakustannusten korvaamisen erityiskysymyksiä käytännönläheisesti

 • Mitä asioita on otettava huomioon, kun ratkaistaan mitä kustannuksia voidaan verottomasti korvata? 
 • Käytännön case-tilanteita, joissa olosuhteet huomioiden tehtävä rajanvetoa
 • Asuinpaikkakunta ja toimipiste kaukana toisistaan olevilla paikkakunnilla
 • Miten majoitus voidaan järjestää, vai voiko majoituksesta muodostua luontoisetu
 • Vaikuttaako työtehtävän laatu ratkaisuun
  Janne Myllymäki, OTL KTL, Verohallinto
   

15.00 – 15.10 Tauko

15.10 – 15.50 Ulosoton haasteet palkanlaskennassa 

 • Milloin ulosotto on tehtävä, seuraukset sen toimittamatta jättämisestä
 • Virheellisen palkkojen ulosoton korjaaminen
  Mari Palmqvist, hallintovouti, Ulosottolaitos
   

15.50 – 16.00 Yhteenveto päivästä
Eija Männistö, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kysy lisää

Kouluttajat:

Janne Myllymäki

Janne Myllymäki

OTL KTL

OTL, KTL Janne Myllymäki työskentelee verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajana sekä opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntija- ja koulutustehtävistä. Myllymäen erityisosaamiseen kuuluvat muun ohessa ennakkoperintään liittyvät kysymykset.

Hanna Hyttinen

Hanna Hyttinen

vakuuttamisasiantuntija ETK

Antti Rajamäki

Antti Rajamäki

OTK, asianajaja

Antti on työoikeuteen erikoistunut asianajaja ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus työoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Päivittäisessä työssään hän avustaa erityisesti työnantajia työoikeudellisissa kysymyksissä, erimielisyystilanteissa ja yritystoiminnan muutostilanteissa. Asianajotyön lisäksi Antti on työskennellyt työoikeuden asiantuntijana kahden eri pörssiyhtiön palveluksessa.

Mari Palmqvist

Hallintovouti, Ulosottolaitos

Albert Mäkelä

Albert Mäkelä

lainopillinen asiamies

Albert Mäkelä työskentelee asiantuntijana Suomen Yrittäjissä pääasiallisena vastuualueenaan edunvalvonta työmarkkina-asioissa. Hänellä on pitkä kokemus yrittäjien juridisesta neuvonnasta työelämä- ja yritysjuridiikan alalta.