Kirjanpito ja tilinpäätös, Verotus, Henkilöstöhallinto

Läheisyhtiöiden ja pienkonsernien taloushallinto ja juridiikka

Yhtenä yhtiönä vai konsernina? Toiminnan tuloksellisuuden mittaamisen kannalta saattaa olla perusteltua eriyttää eri liiketoimintoja omiksi yhtiökseen. Toisinaan myös omistusrakenteen eriyttäminen voi olla motiivina sille, että toimintaa harjoitetaan eri yhtiöissä yhden yrityksen sijaan. Voi olla myös niin, että työntekijät apuyhtiön avulla hankkivat itselleen työnantajayhtiön osakkeet, jolloin konsernirakenne syntyy tästä syystä.

Kurssi on hyödyllinen kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita yllä mainituista teemoista ja kaikille taloushallintoalan ammattilaisille, jotka työssään ovat tekemisissä pk-yritysten muodostaminen konsernien ja henkilökonsernien kanssa. Kurssilla ei käsitellä konsernitilinpäätöksen laatimista, josta on koulutustarjonnassamme oma kurssinsa. Kurssilla ei käsitellä myöskään kansainvälisiä tilanteita vaan päähuomio on kotimaisissa pk-yrityksissä ja niiden muodostamissa konsernirakenteissa

Osallistumismuoto

Lähitoteutus

Alkaa

04.10.2022 09:00

Päättyy

04.10.2022 16:00

Ilmoittaudu viimeistään

29.09.2022 23:59

Paikka

Taloushallintoliitto kokoustilat, Salomonkatu 17 A 11. krs, 00100, Helsinki

KLT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

645€ (+ alv)

465€ (+ alv)

570€ (+ alv)

Varastossa

Hinta sisältää:

Hinta sisältää sähköisen luentoaineiston, lounaan ja aamu- ja iltapäiväkahvit.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Yhtenä yhtiönä vai konsernina? Kysymykseen on siis monta vastausta, eli on moninaisia syitä sille, että toimintaa harjoitetaan yhden yhtiön sijaan konsernirakenteessa. Lisäksi voi olla tilanteita, että henkilöomistajalla on kaksi tai useampia osakeyhtiöitä (ns. henkilökonserni).

Tällä kurssilla paneudutaan konserni- ja henkilökonsernirakenteen tuomiin kysymyksiin kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden näkökulmista. Kurssilla käsitellään muun muassa sitä, miten laki ja hyvä kirjanpitotapa ohjaavat käsittelemään yhtiöiden välisiä keskinäisiä liiketapahtumia, saamisia ja velkoja.

Konserni- ja henkilökonsernirakenne tuovat omat kysymyksensä myös verotukseen. Esimerkiksi muiden kuin myyntisaamisten menetysten vähennyskelpoisuus voi olla täysin kiellettyä. On myös mietittävä palkanmaksutekniikkaa, kun omistajayrittäjä tai työntekijät työskentelevät useamman yhtiön hyväksi. Konsernirakenne tuo myös omat laskentasäännöt, kun tarkastellaan, mikä on tapaukseen sovellettava työeläkelaki. Yhtiölainsäädäntökin tuo täysin oman sääntelyn, kun liiketoimintaa ei harjoitetakaan yhdessä yhtiössä.

Sisältö

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 – 9:45 Kirjanpito ja taloushallinto, Tuomas Honkamäki

 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta lyhyesti. Kirjanpitolain kynnys on korkealla. Rahoittajien ja muiden sidosryhmien vaatimukset.

 • Läheis- ja konserniyritysten väliset liiketapahtumat. Kulujen ja tuottojen kohdistaminen ja jakaminen. Kirjanpitolain ja sen sisältämien kirjanpidollisten periaatteiden merkitys ajatellen liiketapahtumien hinnoittelua.

 • Kirjanpidon ja taloushallinnon käytännön järjestäminen – kenen y-tunnuksella ja kenen reskontraan

 • Keskinäiset saamiset ja velat sekä osakeomistus (mm. tytäryhtiöosakkeet) – arvostaminen tilinpäätöksessä. Esim. näkökohtia tytäryhtiön osakkeiden arvostuksessa, kun tytäryhtiö tuottaa tulosta, mutta tulos jaetaan konserniavustuksella emoyhtiölle

 • Liitetiedot mm. ulkopuoliset vastuut ja vakuudet, lähipiiri/intressitaho

 • Yhteisen rahoituksen suunnittelu – konsernikassa yms.

9:45 – 10:15 Työeläkevakuuttaminen, Monika Sievänen

 • Milloin osakeyhtiössä työskentelevä henkilö vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) ja milloin yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan?
 • Miten henkilön asema, osakeomistus tai äänivalta yrityksessä vaikuttaa siihen, vakuutetaanko henkilö TyEL:n vai YEL:n mukaan?  
 • Johtaako välillinen omistus osakeyhtiössä YEL- vai TyEL-vakuuttamiseen?
 • Kuka vastaa lakisääteisestä työeläkevakuuttamisesta?

10:15 – 10:30Tauko

10:30 – 12:00 Henkilöstökulut  – johto ja henkilöstö, Torsti Lakari

 • Toimitusjohtajan palkkio. EPL 13 § ei estäne emoyhtiötä laskuttamasta toimitusjohtajuudesta tytäryhtiöltä esim. hallintopalkkion muodossa.

 • Kuka on henkilöstön/työntekijöiden työnantaja, jos työtä tehdään läheis- ja konserniyritysten hyväksi. Miten asia kannattaa järjestää. Maksaako jokainen konserniyritys esim. tehtyjen työtuntien mukaan palkan työntekijälle, tehdäänkö alihankintana emoyhtiölle tai voiko kyse olla esim. työvoiman vuokrauksesta. Läheis- ja konserniyhtiölle tehdyn työn seuranta – työaikakirjanpito.

 • Mitä tarkoittaa ja onko sovellettavissa läheis- ja konserniyritysten ennakkoperinnässä. Sijaismaksaja on toimittaa ennakonpidätyksen, mutta varsinainen työnantaja on velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut – onko käytännössä käyttökelpoinen malli esim. konsernitilanteissa.Henkilökuntaedut läheis- ja pienkonsernissa. Esim. toiselta samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä saatu etu verovapaana henkilökuntaetuna. Sairauskulu- yms. vakuutukset ja vakuuttaminen esim. koko konsernin puolesta.

12.00 – 13.00 Lounas

13:00 – 14:30 Tuloverokysymykset, Kari Alhola

 • Siirtohinnoittelukysymykset kotimaisten yhtiöiden kesken

 • Velka- ja saamissuhteet sekä menetysten käsittely

 • Jakokelpoisten varojen ”vyörytys” konsernissa ja osakkeenomistajille

 • Erilaisten yritysrakenteiden vaikutukset verokysymyksiin

14:30 – 15:00 Kahvitauko

15:00 – 16:00 Yhtiöoikeus, Seppo Villa

 • Osakeyhtiölain tarkoittamaa lähipiiri, mahdolliset rajoitukset 

 • Varojen käytön liiketaloudellinen peruste sekä siitä poikkeaminen, erityisesti lähipiirilainat "henkilökonsernissa"

 • Vähemmistön suoja konsernitilanteissa – mm. konserniavustuksen hyväksyttävyys  

 • Vastuun samastus eli mistä vastuista ja vahingoista emoyhtiö voi joutua vastuuseen

Kysy lisää

Kouluttajat:

Kari Alhola

Kari Alhola

CEO, yrittäjä

Alholalla on laaja ja monipuolinen kokemus yritysten ja yrittäjien veroneuvonta- ja muista talouden hallinnan asiantuntijatehtävistä. Hän on kirjoittanut lukuisia taloushallinnon, johtamisen ja verotuksen tietokirjoja. Lisäksi hän on toiminut erilaisten yhteisöjen johtotehtävissä useita vuosia.

Seppo Villa

Seppo Villa

Varadekaani, OTT, professori

OTT Seppo Villa on Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori. Professori Villa on kirjoittanut yli 30 yhtiöoikeutta käsittelevää teosta yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Monika Sievänen

Monika Sievänen

Ratkaisupäällikkö

Monika Sievänen työskentelee ratkaisupäällikkönä Eläketurvakeskuksen lakiosastolla. Monikalla on reilun 20 vuoden kokemus työeläkealalta. Monika on erikoistunut työsuhteen ja yrittäjyyden väliseen rajanvetoon sekä työeläkevakuutettavien ansioiden määrittelyyn. Monika toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana

Tuomas Honkamäki

Tuomas Honkamäki

KHT

Honkamäellä on yli 23 vuoden kokemus tilintarkastuksesta ja kirjanpidosta. Hän toimii alan aktiivisesti kouluttajana sekä kirjoittajana. Tuomas on toiminut kirjanpitolautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä. Hän on keskittynyt erityisesti erilaisten yritysjärjestelyjen, konsernitilinpäätösten ja käynnistysvaiheen yritysten kirjanpidollisiin kysymyksiin. Nykyisin hän toimii myös Itä-Suomen yliopistossa laskentatoimen yliopisto-opettajana.

Torsti Lakari

Torsti Lakari

Asianajaja, osakas, vero-osaston johtaja

Lakari on erityisesti verotukseen ja yhtiöoikeuteen erikoistunut asianajaja ja hän vetää Everseds Asianajotoimiston veroryhmää. Hänellä on erityistä kokemusta perheyritysten ja muiden pk-sektorin yritysten avustamisesta verotukseen ja perhevarallisuussuunnitteluun liittyvissä järjestelyissä. Hän on ollut mukana lukuisissa yritysten omistajanvaihdoksissa sekä suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia yritysten rakennejärjestelyitä.